Aizsardzības ministrija piedāvā risinājumus vēja parku attīstībai Latvijā  

03/25/2024 - 09:54
Latvijā
Spēju attīstība
Aizsardzības politika
Information prepared by
Preses nodaļa

Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Par vēja parku attīstību Latvijā un aizsardzības nozares operacionālajām vajadzībām” un Latvijas teritorijas karti, lai uzņēmējiem un enerģētikas sektoram piedāvātu risinājumus vēja parku attīstībai un uzskatāmi parādītu, kurās Latvijas vietās to izbūve ir salāgojama ar valsts aizsardzības interesēm.  

Vēja enerģija ir viens no pašlaik aktuālākajiem atjaunojamajiem enerģijas veidiem, tādējādi pēdējo pāris gadu laikā Latvijā ir būtiski pieaugusi interese par vēja parku izbūvi. Jaunu vēja turbīnu izbūve Nacionālo bruņoto spēku radaru tuvumā var radīt negatīvu ietekmi uz gaisa un jūras telpas novērošanas spējām, vienlaikus Aizsardzības ministrija apzinās enerģētiskās neatkarības un drošības jautājumu aktualitāti un vēja enerģijas lomu tajā. 

Lai atvieglotu ar vēja parku būvniecību saistīto saskaņošanas procesu un uzskatāmi parādītu, kurās Latvijas vietās vēja parku būvniecība ir atļaujama, izvērtējama vai nav pieļaujama, Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi Latvijas teritorijas karti, kas pašlaik pieejama Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā jeb TAP portālā.

Karte ir iedalīta trīs krāsu sektoros. Zaļajā zonā vēja parku būvniecība ir pieļaujama un atbalstāma, un nepieciešams tikai Aizsardzības ministrijas saskaņojums. Dzeltenajā zonā vēja parku būvniecība ir izvērtējama, taču uzņēmējam būs jārēķinās ar kompensējošiem risinājumiem, piemēram, jaunu radaru iegādi. Savukārt sarkanajā zonā vēja parku būvniecība nav iespējama, jo tā būtiski traucē valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu.

Informatīvais ziņojums un Latvijas teritorijas karte ir izstrādāti, ievērojot  Aizsargjoslu likumā, likumā “Par aviāciju” un uz to pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos ietvertos nosacījumus.

Aizsardzības ministrija aicina līdz š.g. 28. martam piedalīties informatīvā ziņojuma “Par vēja parku attīstību Latvijā un aizsardzības nozares operacionālajām vajadzībām” un tam pievienotās kartes sabiedriskajā apspriešanā TAP portālā. Atverot informatīvā ziņojuma publikāciju TAP portālā, loga labajā augšējā stūrī redzama poga “Pieteikties Ē!”. Uzklikšķinot uz pogas, lietotājs var izvēlēties iesniegt atzinumu kā juridiska persona, pilnvarota persona vai privātpersona un ar Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli autorizēties portālā. Pēc autorizācijas loga labajā augšējā stūrī būs poga “Iesniegt iebildumu/ priekšlikumu”, kur izteikt savu viedokli.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335045
E-pasts: prese@mod.gov.lv