Rezerves karavīriem tiks pagarināts laika periods veselības stāvokļa pārbaudei

03/26/2024 - 12:26
Latvijā
Information prepared by
Preses nodaļa

Otrdien, 26. martā, Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas ierosinājumu pagarināt laika periodu rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudei no 15 līdz 90 dienām pirms iesaukšanas uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām. Tādējādi rezerves karavīram būs vairāk iespēju izvēlēties veselības pārbaudes veikšanas laiku.

Tāpat apstiprinātie normatīvie akti paredz iespēju noteiktos gadījumos veselības stāvokļa pārbaudi neveikt, tā vienkāršojot rezerves karavīra iesaukšanu uz militārajām mācībām. Vienlaikus noteikts, ka rezerves karavīriem, kuriem netiks veikta veselības stāvokļa pārbaude, tajā skaitā psihiatriskā pārbaude, būs aizliegts iesaistīties lauka taktiskajās mācībās, un uz mācību uzdevumu izpildes laiku viņiem netiks izsniegts dienesta šaujamierocis.

Militāro mācību pieredze rāda, ka bieži ir gadījumi, kad rezerves karavīrs mācību laikā netiek iesaistīts lauka taktiskajās mācībās, bet gan pilda dažādus mācību uzdevumus, piemēram, štābā, kur karavīrs mācību laikā netiek pakļauts fiziskai slodzei. 

Tāpat, attīstoties tehnoloģijām, palielinās iespējas organizēt rezerves karavīram nepieciešamo iemaņu un zināšanu atjaunošanu un uzturēšanu attālināti, piemēram, noklausoties lekcijas, apgūstot teorētiskas zināšanas un izpildot zināšanu pārbaudes testus. Šādos gadījumos veikt veselības stāvokļa pārbaudi nav nepieciešams, tā ietaupot gan rezerves karavīra laiku, gan medicīniskās pārbaudes komisijas resursus.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Daniela Reihenbaha
Tālrunis: 67335093
E-pasts: Daniela.Reihenbaha@mod.gov.lv