Auklu KSIP-MOD1 iegāde

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Auklu KSIP-MOD1  iegāde

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: aija.broka@valic.gov.lv  

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 03.05.2024. plkst. 15:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Aija Broka

(tālr.: +371 2 8675584, e-pasts: aija.broka@valic.gov.lv)