Industriālo dvieļu, absorbentu un tehnisko šķidrumu utilizācijas prezentācija

Date of issue
Expiration date

 

Tirgus izpētes mērķis:

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Transporta remonta nodrošinājuma centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

 

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – igors.cabuls@mil.lv

 

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš:

līdz 8.01.2019., plkst. 16:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!

 

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

srž. Igors Cabuls

 

Mob.: + 371 22023349