Ministru kabinets apstiprina kārtību, kādā studējošie varēs apgūt militāro apmācību

01/29/2019 - 00:00
Latvijā
Aizsardzības politika
Information prepared by
Preses nodaļa

Šodien, 29. janvārī, Ministru kabinets apstiprināja noteikumus “Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība”, kas dod iespēju Latvijas augstskolās studējošajiem brīvprātīgi apgūt militārās zināšanas un iemaņas. 

“Militārā apmācība ir efektīvs veids, kā jaunietim pārbaudīt savas spējas, mērķtiecīgi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku, kā arī apzināties, ka Latvijas aizsardzība ir ikviena iedzīvotāja atbildība. Tāpēc ir radīts jauns, īpaši pielāgots mehānisms militārās izglītības iegūšanai studējošajiem, kas jau ir zemessargi vai par dienestu Zemessardzē vēl domā,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.  

Militāro apmācību varēs apgūt studējošie, kas jau ir Zemessardzē vai kļūs par zemessargiem pirms kursa uzsākšanas. Apmācību īstenos Nacionālie bruņotie spēki, un tā notiks no studijām brīvajā laikā, tostarp brīvdienās un vasaras brīvlaikā. 

Militārā apmācība tiks organizēta šādos secīgos posmos: kareivja pamatapmācība, jaunākā instruktora apmācība un Zemessardzes vada komandiera apmācība.
Kareivja pamatapmācība ilgs līdz desmit nedēļām, un tās laikā studējošie varēs apgūt dienestam Zemessardzē vajadzīgās pamatzināšanas un iemaņas, kā arī piedalīties Zemessardzes mācībās un dienesta pienākumu izpildē. Jaunākā instruktora apmācības ilgums būs 12 nedēļas, un šajā posmā būs iespēja apgūt nodaļas komandierim nepieciešamās zināšanas un prasmes, attīstīt pašiniciatīvu, līdera dotības, kā arī spēju ātri un precīzi pieņemt lēmumus. Pēc otrā apmācību posma varēs turpināt dienestu Zemessardzē kā instruktoram.

Studējošie, kuri vēlēsies kļūt par virsniekiem, sākot ar 2020. gadu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā varēs apgūt Zemessardzes vada komandiera apmācību. Šī programma sniegs virsniekiem nepieciešamās zināšanas, piemēram,   personāla vadībā, plānošanā un taktikā, un to veidos astoņu nedēļu studijas klātienē, ko papildinās tālmācība. Studentiem, kuri apgūs šo apmācības posmu, tiks piešķirta leitnanta dienesta pakāpe dienestam Zemessardzē. Lai kļūtu par virsnieku profesionālajā dienestā, būs jāapgūst tikai apmācībā neiekļautie vada komandiera kursa posmi. 

Ja militārajai apmācībai pieteiksies studējošie, kas kādu no apmācības posmiem būs jau apguvuši, dienot Zemessardzē, militāro apmācību varēs uzsākt ar nākamo posmu. Piemēram, tie studējošie, kuri Zemessardzē būs apguvuši militāro pamatapmācību, kursu varēs uzsākt ar jaunākā instruktora apmācību. 

Apmācību varēs uzsākt jebkurā kursā studējošais un turpināt, līdz apgūti visi apmācību posmi – proti, dalību militārajā apmācībā būs iespējams turpināt jau pēc augstākās izglītības iegūšanas.  

Pēc Zemessardzes vada komandiera kursa sekmīgas apgūšanas, augstākās izglītības iegūšanas civilajā augstskolā un iecelšanas leitnanta amatā Zemessardzē, persona varēs saņemt kompensāciju trīs profesionālā dienesta karavīra mēnešalgu apmērā jeb aptuveni 2524 euro. 

Lai pieteiktos militārajai apmācībai, studējošie aicināti vērsties tuvākajā Zemessardzes bataljonā. Uzzināt vairāk par pieteikšanos Zemessardzē var, zvanot uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru – 1811, rakstot uz e-pastu esizemessargs@mil.lv, kā arī apmeklējot Zemessardzes interneta vietni www.zs.mil.lv.

Īpaši augstskolu studentiem paredzētas, speciālas militārās apmācību programmas tiek organizētas arī citās NATO dalībvalstīs, piemēram, ASV un Apvienotajā Karalistē. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv