Topogrāfisko karšu tiražēšanai paredzētā papīra piegāde

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Iepirkuma priekšmets: ,,Topogrāfisko karšu tiražēšanai paredzētā papīra piegāde”

Tirgus izpētes mērķis: Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu (brīvā formā) uz e-pasta adresi Martins.Kitovs@lgia.gov.lv . Pieteikumu iesūtījušie uzņēmēji saņems iepirkuma tehnisko specifikāciju uz norādīto e-pasta adresi. Paredzamais iepirkuma apjoms 12 mēnešu periodā: 250 000 loksnes.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 18.03.2019. līdz plkst. 17:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

Tipogrāfijas “Latvijas karte” vadītājs

Mārtiņš Kitovs

Mob.: 26655066

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!