Ārvalstu aizsardzības atašejus informē par aizsardzības budžetu un Latvijas armijas simtgades pasākumiem

Starptautiskā sadarbība
Latvijā
Information prepared by
Preses nodaļa

Šodien, 12. aprīlī, Aizsardzības ministrijā notika tikšanās ar Rīgas Aizsardzības atašeju asociācijas pārstāvjiem, lai ārvalstu aizsardzības atašejus informētu par 2019. gada aizsardzības budžetu un Latvijas armijas un Latvijas Neatkarības kara simtgades pasākumiem. 

Tikšanās laikā ārvalstu aizsardzības atašeji iepazinās ar nozīmīgākajiem sabiedrības ieguvumiem no 2019. gada aizsardzības budžeta izlietojuma, aizsardzības nozares prioritātēm, spēju attīstības projektiem un nepieciešamo finanšu apjomu to īstenošanai.

Tāpat darbam Latvijā akreditētos ārvalstu atašejus informēja par Latvijas armijas izveidi un Neatkarības kara norisi un nozīmi Latvijas vēsturē, kā arī Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku izstrādāto Latvijas armijas un Neatkarības kara 100. gadadienas centrālo svinību plānu, kas ietver pasākumus 2019. un 2020. gadam. 

Rīgas aizsardzības atašeju asociācija ir visu Latvijā akreditēto atašeju organizācija. Organizācijas mērķis ir atbalstīt aizsardzības atašeju aktivitātes, sniegt informāciju asociācijas dalībniekiem par gaidāmajām aktivitātēm un notikumiem. Asociācija aktīvi sadarbojas un koordinē sadarbību ar Aizsardzības ministriju.

Ārvalstu aizsardzības atašeju uzdevums ir veicināt un sekmēt divpusējo sadarbību starp pārstāvēto valsti un Latviju.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv