Aizsardzības ministrijas pirmajā grantu konkursā atbalstīti seši projekti

06/12/2019
Aizsardzības politika
Spēju attīstība
Information prepared by
Preses nodaļa

Šodien, 13. jūnijā, Aizsardzības ministrija noslēdza pirmā grantu projektu konkursa inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam uzsaukuma izvērtēšanu, atbalstot sešus projektu pieteikumus.

Pirmā grantu programmas konkursa ietvaros Aizsardzības ministrija piešķīra atbalstu SIA “Aerones” projektam “Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta piekabes sistēmas izveide objektu pārvadāšanai”,  SIA “Teters” projektam “Mehāniskā prettanku mīnēšanas sistēma”, SIA “PILOT Automotive Labs Europe” projektam “Sauszemes un virsūdens bezpilota transportlīdzekļu sistēma autonomām misijām un attālinātai vadībai”, SIA “SMW Wheels” projektam “Elektromagnētiskās ekranēšanas/absorbēšanas materiāls”, SIA “DarkRay” projektam “Viedā prettransporta mīna SmartTrigg” un SIA “SMART IoT RIGA” projektam “Vides un kustības uzraudzības sensoru moduļu attīstība”.

Konkursa ietvaros Aizsardzības ministrija saņēma 15 projektu iesniegumus no 12 iesniedzējiem, kuru vidū bija gan aizsardzības nozarei jau zināmi uzņēmumi, gan tādi, kuri ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem līdz šim nebija sadarbojušies. Iesniegtie projekti pārstāvēja dažādas ar aizsardzības industriju un bruņoto spēku materiāltehnisko nodrošinājumu saistītas jomas, piemēram, individuālais ekipējums, inženiertehniskais aprīkojums, bezpilota aparāti, dažādi materiāli, sensori un sakaru nodrošinājums.

Veicot projektu izvērtēšanu, tika ņemta vērā iesniegto projektu pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, iesniedzēja līdzšinējā pieredze, izstrādājamā produkta starptautiskās eksportspējas potenciāls, kā arī to novitāte un iespējamais tehnoloģiju pārneses potenciāls sadarbībā ar pētniecības iestādēm.

Grantu konkursā atbalstīto projektu īstenošanai Aizsardzības ministrija piešķirs līdzfinansējumu, uzņēmējiem produktu attīstībā ieguldot arī savus līdzekļus. Projektu īstenošanas laikā  Nacionālo bruņoto spēku eksperti uzņēmumiem sniegs konsultācijas, tādējādi veicinot inovatīvu un aizsardzības nozarē izmantojamu produktu attīstību.

Pirmā izsludinātā grantu konkursa ietvaros projektu iesniedzēji pretendēja uz kopējo pieejamo Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā. Nākamo grantu programmas projektu konkursa uzsaukumu Aizsardzības ministrija plāno izsludināt 2019. gada otrajā pusē, paredzot tam kopējo pieejamo līdzfinansējumu līdz 350 000 eiro apmērā.

Grantu programmas atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50 procenti no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75 procentiem, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Aizsardzības ministrijas realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Papildu informācija par Aizsardzības ministrijas grantu konkursu inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam pieejama: www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/atbalsts-uznemejiem/grantu-programma.  

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv