Kuģu palīgmehānismu remonts un to rezerves daļu iegāde

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (NP 1.RNC)

Iepirkums: “Kuģu palīgmehānismu remonts un to rezerves daļu iegāde” (hidrauliskās iekārtas, sūkņi, apkures sistēmas, gaisa kompresori, pārnēsājamie sūkņi un ģeneratori ar iekšdedzes dzinēju, atsāļotāju iekārtas)

Tirgus izpētes mērķis: NP 1.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas veikt kuģu palīgmehānismu apkopes un remontus, un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: kaspars.vera@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 12.07.2019.plkst. 16:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Kaspars Vera, tālr. 63404214, e-pasts: kaspars.vera@mil.lv