Aktīvo dzirdes aizsargierīču iegāde

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: NBS NP 2.RNC

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Aktīvo dzirdes aizsargierīču iegāde” 

Tirgus izpētes mērķis: 2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas, minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – sandis.karklins@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 14.11.2019. plkst. 11:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Sandis Kārkliņš

sandis.karklins@mil.lv