Ēdnīcas aprīkojums

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs: NBS

Plānotais iepirkums: “Ēdnīcas aprīkojums” (Tehnoloģiskās iekārtas, inventārs)

Tirgus izpētes mērķis: NBS ir ieinteresēti pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – ivars.bunka@mil.lv

Tirgus izpētes termiņš:  09.12.2019. plkst. 17.00 (informācija, kas tiks iesūtīta pēc izpētes termiņa beigām, netiks apstrādāta un ņemta vērā)

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Ivars Bunka

Mob. tālr. 29150799

ivars.bunka@mil.lv