Aizsardzības ministrija deviņiem Latvijas uzņēmumiem piešķir grantus inovatīvu produktu izstrādei

12/28/2020 - 14:36
Aizsardzības politika
Latvijā
Spēju attīstība
Information prepared by
Preses nodaļa

Aizsardzības ministrija noteikusi uzvarētājus 2020. gada grantu projektu konkursā, pieņemot lēmumu piešķirt grantus deviņiem Latvijas uzņēmumiem inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam. 

Grantu programmas konkursa ietvaros Aizsardzības ministrija piešķirs atbalstu SIA “Baltic Motorsport Promotion” jauna taktiskā militārā transportlīdzekļa izstrādei, SIA “LV-Teh” mazizmēra modulārās piekabes veida platformas izstrādei, SIA “MARTA” autonomas jūras sistēmu saimes izstrādei, SIA “ROTONS” specializētu materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanas un transportēšanas konteineru izstrādei, SIA “DarkRay” tehnoloģisko un taktisko uzlabojumu komplekta izstrādei 6x6 vieglajam transportam, SIA “Baltic Bullets” pašeļļojošas lodes izstrādei, SIA “SRC BRASA” bezpilota sauszemes platformas “Natrix” pilnveidošanai, SIA “Baltic3d.eu” 3D printējamu detaļu atlases un izvērtēšanas metodoloģijas izstrādei un SIA “Teters” inženiertehniskās pretmobilitātes sistēmas izstrādei.

Grantu programmas konkurss norisinājās jau trešo reizi, un tā ietvaros Aizsardzības ministrija saņēma 31 projektu pieteikumu no dažādām ar bruņoto spēku nodrošinājumu saistītām jomām, tai skaitā, transportu, bezpilota sistēmām, sakaru un elektroniskās karadarbības risinājumiem, bruņojumu, kā arī citām.

Iesniegtie projekti tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību. 

Tāpat aizsardzības nozare ņēma vērā projektu atbilstību šī gada grantu konkursa prioritārajām jomām – transports un bezpilota sistēmas, Valsts aizsardzības koncepcijā noteiktajām aizsardzības industrijas attīstības prioritātēm, projektu iesniedzēju tehnisko kompetenci, līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī projektu atbilstību Nacionālo bruņoto spēku izaicinājumiem. 

Atbalstītajiem projektiem pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir  500 000 eiro, kas par 100 000 eiro pārsniedz sākotnēji plānoto. Līdzfinansējuma apjoms tika palielināts, pārdalot līdzekļus no citiem ar aizsardzības industrijas attīstības atbalstu saistītiem plānotajiem pasākumiem, kurus šogad nebija iespējams realizēt, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai. 

Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var  palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Projektu īstenošanas laikā Nacionālo bruņoto spēku eksperti uzņēmumiem sniegs konsultācijas, tādējādi veicinot inovatīvu un aizsardzības nozarē izmantojamu produktu attīstību.

Jau ziņots, ka pirmajā Aizsardzības ministrijas grantu konkursā 2018. gadā tika atbalstīti seši projekti, to īstenošanai piešķirot līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā. Savukārt 2019. gadā kopējais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums bija 350 000 eiro, un to saņēma seši projekti.

Aizsardzības ministrijas realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv