Aizsardzības inovāciju pētījumu programma

Zināmi valsts pētījumu programmas “Aizsardzības inovāciju pētījumu programma” projektu konkursa rezultāti:

2021. gada 14. decembrī noslēgusies projektu iesniegumu vērtēšana Aizsardzības ministrijas virzītajā un Latvijas Zinātnes padomes administrētajā pētījumu programmā "Aizsardzības inovāciju pētījumu programma".

Aizsardzības inovāciju programma ir veidota, pamatojoties uz Valsts aizsardzības koncepcijā (VAK) noteikto, ka Latvijai ir jāstiprina aizsardzības nozares inovāciju vide, ieviešot un īstenojot atbilstošus nacionālā līmeņa inovāciju atbalsta mehānismus. Pētījumu programmai ir svarīga loma ne tikai nacionālajā līmenī, bet arī starptautiski, iekļaujoties NATO spēju politikas plānošanas tehnoloģisko prioritāšu ietvaros.

Kopumā tika saņemti 12 projektu iesniegumi, no kuriem, konkursa kārtībā, piedaloties ārzemju ekspertiem un nozares ekspertiem, tika izraudzīti trīs visaugstāk novērtētie projekti (skat attēlu zemāk).

Apstiprinātie projekti aptver visas noteiktās prioritātes - kiberdrošība un elektroniskā karadarbība, robotika un bezpilota sistēmas, kā arī karavīru aprīkojuma sistēmas, tai skaitā individuālais ekipējums un tekstila tehnoloģijas.

Visaugstāko punktu skaitu ieguvušā projekta “Uzlabota elektromagnētiskā aizsardzība un kiberdrošība lauka apstākļos izmantojot inovatīvas ekranēšanas, uzraudzības datu iznīcināšanas tehnoloģijas” ietvaros plānots izstrādāt kritiskās infrastruktūras aizsardzības pārvalka prototipu, kas nodrošinātu elektromagnētisko aizsardzību un kiberdrošību, izgudrojot inovatīvu viegla svara materiālu.

Otrajā projektā – “Kombinēts viegls un augstas temperatūras izturīgs hibrīda kompozīts kombinētai dronu aizsardzībai no tiešās enerģijas ieročiem” tiek piedāvāts pētīt un izgatavot pilnīgi jaunu hibrīd-kompozīta materiālu militāram pielietojumam, lai nodrošinātu dronu aizsardzību.

Savukārt trešajā projektā “Ar grafēna un silīcija aerogelu uzlabotas vieglas ballistiskās aizsargvestes prototips ar iestrādātu vairākzonu spiedienjutīgu slāni triecienu atklāšanai paredzēts uzlabot aizsargvestes auduma ballistiskās termoregulācijas īpašības, samazinot svaru, bloķējot infrasarkano starojumu un pievienojot gudrās funkcijas veselības novērošanai.

Programmas konkursā finansējumu ir ieguvuši šādi projekti: (attēls)

Projekta numurs

Projekta nosaukums LV

Projekta iesniedzējs

Projekta partneri

Projekta vadītājs

MK rīkojums uzdevums

Pieprasītais finansējums

VPP-AIPP-2021/1-0007

Uzlabota elektromagnētiskā aizsardzība un kiberdrošība lauka apstākļos izmantojot inovatīvas ekranēšanas, uzraudzības datu iznīcināšanas tehnoloģijas

Rīgas Tehniskā universitāte

Elektronikas un datorzinātņu institūts; Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts;

Sergejs Gaidukovs

6.1. apakšpunkts

465,000.00 €

VPP-AIPP-2021/1-0015

Kombinēts viegls un augstas temperatūras izturīgs hibrīda kompozīts kombinētai dronu aizsardzībai no tiešās enerģijas ieročiem (DEW-Combat)

Rīgas Tehniskā universitāte

 

Andrejs Šiškins

6.2. apakšpunkts

369,000.00 €

VPP-AIPP-2021/1-0009

Ar grafēna un silīcija aerogelu uzlabotas vieglas ballistiskās aizsargvestes prototips ar iestrādātu vairākzonu spiedienjutīgu slāni triecienu atklāšanai

Rīgas Tehniskā universitāte

 

Silvija Kukle

6.3. apakšpunkts

449,445.00 €

Projektu konkursam varēja pieteikties Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Programmu finansē no Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem. Viena projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši laika posmā no 2021. līdz 2023.gadam.