Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais referents

Application date of submission

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Krīzes vadības departamenta

Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais referents

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas gan Latvijā, gan starptautiskos mācību kursos;
 • izaugsmes iespējas;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no  835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas vēlams papildināta ar nozarei atbilstošiem kursiem, mācībām (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • profesionālā darba pieredze un vēlama pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas kiberdrošības, kā arī nacionālās un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas jomās;
 • zināšanas par aizsardzības nozares, tostarp NBS, mērķiem, uzdevumiem un struktūru;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • atbildības izjūta un precizitāte, kā arī konceptuālā un analītiskā domāšana;
 • spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus;
 • lietotāju līmeņa zināšanas MS Office  programmās.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • kompetences ietvaros sniegt atbalstu kiberdrošības politikas izstrādē, uzdevumu un pasākumu plānošanā un īstenošanā un starpinstitūciju koordinācijā;
 • izvērtēt un sagatavot pārskatus, atzinumus par NATO un ES, tās dalībvalstu un partnervalstu dokumentiem kiberdrošības jautājumos, tiesību aktu, politikas iniciatīvu un citu saistību ieviešanu;
 • veidot regulāru sadarbību ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV un Militārās informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komandas ekspertiem un citām valsts pārvaldes iestādēm kiberdrošības politikas jautājumos;
 • veidot sadarbību ar citu valstu līdzīgām institūcijām un ES institūcijām kiberdrošības politikas jautājumos.

 

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.