Krīzes vadības departamenta vecākais eksperts

Application date of submission

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Krīzes vadības departamenta

Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē perspektīvā un dinamiskā jomā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas gan Latvijā, gan starptautiskos mācību kursos;
 • izaugsmes iespējas;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no  1052 EUR līdz 1382 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • profesionālā darba pieredze vismaz trīs gadi;
 • pieredze darbā ar ES likumdošanas  izvērtēšanu un ieviešanu, un saistošo dokumentu sagatavošanu;
 • zināšanas un izpratne ES likumdošanas aktu ieviešanā nacionālā līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • vēlamas  zināšanas nacionālās un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas jomās;
 • labas analītiskās un plānošanas spējas, darba racionālas organizācijas spējas;
 • zināšanas par aizsardzības nozares, tostarp NBS, mērķiem, uzdevumiem un struktūru;
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • lietotāju līmeņa zināšanas MS Office  programmās.

Galvenie amata pienākumi:

 • apkopot, analizēt un izvērtēt ES kiberdrošības iniciatīvas, ES kiberdrošības likumdošanas aktu projektus un sagatavot atbilstošas nacionālās pozīcijas un instrukcijas;
 •  sagatavot priekšlikumus, nodrošinot nepieciešamās izmaiņas nacionālajā likumdošanā un AM iekšējos normatīvajos aktos, lai piemērotu ES kiberdrošības likumdošanu nacionālā līmenī;

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 14 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.