Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā "Jēkabpils militārās bāzes "Indras" izbūve, Krustpils pagastā, Krustpils novadā"

Date of issue
Expiration date
Status
Done
ID nr.
VAMOIC 2018/248
Customer
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Procurement method
Sarunu procedūra saskaņā ar ADJIL 6.panta ceturto daļu
Procurement documents