Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā "Jēkabpils militārās bāzes "Indras" izbūve, Krustpils pagastā, Krustpils novadā"

Izsludināšanas datums
Iesniegšanas termiņš
Statuss
Rezultāts
ID nr.
VAMOIC 2018/248
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Iepirkuma metode
Sarunu procedūra saskaņā ar ADJIL 6.panta ceturto daļu
Iepirkuma dokumenti