Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektiem „Ēkas (024) pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dzintara ielā 63, Rīgā” un „Ēkas (025, 026) pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dzintara ielā 63, Rīgā”

Date of issue
Expiration date
Status
Done
ID nr.
VAMOIC 2019/055
Customer
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Procurement method
Sarunu procedūra saskaņā ar ADJIL 6.panta ceturto daļu
Procurement documents