Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektiem „Ēkas (024) pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dzintara ielā 63, Rīgā” un „Ēkas (025, 026) pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dzintara ielā 63, Rīgā”

Izsludināšanas datums
Iesniegšanas termiņš
Statuss
Rezultāts
ID nr.
VAMOIC 2019/055
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Iepirkuma metode
Sarunu procedūra saskaņā ar ADJIL 6.panta ceturto daļu
Iepirkuma dokumenti