Globālās pozicionēšanas iekārtu komplekta iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Iepirkuma priekšmets:

,,Globālās pozicionēšanas iekārtu komplekta iegāde

Tirgus izpētes mērķis:

Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu (brīvā formā) uz e-pasta adresi Ivars.Liepins@lgia.gov.lv

Pieteikumu iesūtījušie uzņēmēji saņems iepirkuma tehnisko specifikāciju uz norādīto e-pasta adresi.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš:

24.07.2020. līdz plkst. 17:00

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras

Ģeodēzijas departamenta direktors Ivars Liepiņš

Mob.: 26165678