NATO

NATO MĒRĶIS IR SARGĀT ORGANIZĀCIJAS DALĪBVALSTU BRĪVĪBU UN DROŠĪBU AR POLITISKĀM UN MILITĀRĀM METODĒM, BALSTOTIES UZ VAŠINGTONAS LĪGUMU. DALĪBA NATO IR VIENS NO LATVIJAS DROŠĪBAS GARANTIEM.

NATO darbības pamatprincipi

NATO ir politiska un militāra alianse, kuras mērķis ir nodrošināt tās dalībvalstu brīvību un drošību ar politiskiem un militāriem līdzekļiem. 

Kolektīvās aizsardzības princips. NATO ir apņēmusies ievērot principu, ka uzbrukums vienai vai vairākām tās dalībvalstīm ir uzskatāms par uzbrukumu visām dalībvalstīm. Šis ir kolektīvās aizsardzības princips, kas ir nostiprināts Vašingtonas līguma 5. pantā.

Transatlantiskā saikne. NATO aliansi veido Eiropas un Ziemeļamerikas valstis, nodrošinot unikālu saikni starp šiem diviem kontinentiem.

2022. gada Stratēģiskā koncepcija. Stratēģiskā koncepcija nosaka alianses pamatuzdevumus un principus, tās vērtības, mainīgo drošības vidi un alianses stratēģiskos mērķus nākamajai desmitgadei.

NATO militārās spējas

Ziemeļatlantijas līguma organizācija savā 75 gadu pastāvēšanas laikā ir nemitīgi attīstījusies un mainījusies gan politiski, gan arī militāri. Likumsakarīgi, ka aukstā kara sākumā izvēlētās organizācijas darbības metodes un principi 21. gadsimtā vairs nav aktuāli. Lai NATO militārās spējas atbilstu mūsdienu izaicinājumiem, tiek pastāvīgi uzlabota un mainīta gan Alianses militārā struktūra, gan arī militārās spējas