Browse units

Ministrs
toggle
Vadība
toggle

113Aizsardzības ministrija

58Ministrs

20Ministra birojs

21Vadība

22Drošības režīma nodaļa

25Militāro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komanda

11Administratīvais un dokumentu pārvaldības departaments

39Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļa

17Militāri publisko attiecību departaments

32Militāri publiskās informācijas nodaļa

31Preses nodaļa

26Audita un inspekcijas departaments

69Ģenerālinspekcija

12Aizsardzības plānošanas un analīzes departaments

37Struktūras un militārā personāla attīstības plānošanas nodaļa

38Aizsardzības plānošanas nodaļa

13Aizsardzības politikas departaments

40Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļa

41Divpusējās sadarbības nodaļa

42Daudzpusējo attiecību un starptautisko organizāciju nodaļa

43Organizācijas nodaļa

14Krīzes vadības departaments

110Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas koordinācijas nodaļa

44Operacionālā plānošanas nodaļa

46Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļa

15Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments

47Industrijas un zinātnes atbalsta nodaļa

48Nodrošinājuma stratēģijas nodaļa

49NATO un militārās infrastruktūras politikas nodaļa

50Iepirkumu plānošanas, metodoloģijas un atbalsta nodaļa

70Aizsardzības spēju attīstības projektu nodaļa

16Resursu plānošanas departaments

51Finanšu nodaļa

52Budžeta un investīciju plānošanas nodaļa

19Juridiskais departaments

53Starptautisko tiesību nodaļa

54Tiesību aktu nodaļa

55Privāto tiesību nodaļa

18Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departaments

56Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšanas nodaļa

57Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadības un politikas plānošanas nodaļa

24Personāla nodaļa

71Sociālo lietu nodaļa

23Centrālā grāmatvedība

60Aizsardzības nozares pārstāvji starptautiskās organizācijās

86Baltijas aizsardzības koledža (BALTDEFCOL)

61Latvijas Republikas pārstāvniecības NATO Aizsardzības nodaļa

62Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība ES

63Latvijas Republikas militārā pārstāvniecība NATO/ES

64Latvijas Republikas NBS militārā pārstāvniecība NATO SHAPE

65Latvijas Republikas NBS militārā pārstāvniecība NATO ACT štābā

59Aizsardzības atašeji