Integrētā mārketinga komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Aizsardzības ministrija

Plānotais iepirkums: Integrētā mārketinga komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana

Tirgus izpētes mērķis: Aizsardzības ministrija ir ieinteresēta pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu iespējas un vidējās tirgus cenas integrētā mārketinga komunikācijas kampaņu izstrādei un īstenošanai. Sadarbība ietvertu  kampaņu informatīvo materiālu sagatavošanu un izvietošanu plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, kā arī īstenoto kampaņu rezultātu analīzi. Sadarbības apmērs: trīs līdz piecu kampaņu izstrāde un īstenošana gadā. Sadarbības periods: no 2021. līdz 2025. gadam.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: vita.brize@mod.gov.lv.

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 04.06.2020. plkst. 12.00, nosūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi vita.brize@mod.gov.lv.

Tirgus izpētes kontaktpersona:

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Vita Briže

e-pasts: vita.brize@mod.gov.lv