Jaunākā militārā vadītāja modulārās profesionālās vidējās izglītības programmas izstrāde četros posmos

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Aizsardzības ministrija

Plānotais iepirkums:Jaunākā militārā vadītāja modulārās profesionālās vidējās izglītības programmas izstrāde četros posmos

Tirgus izpētes mērķis: Aizsardzības ministrija ir ieinteresēta noskaidrot pakalpojuma izmaksas un pakalpojuma sniedzēja iespējas izstrādāt jaunākā militārā vadītāja modulāro profesionālās vidējās izglītības programmu pirms pakalpojuma līguma slēgšanas.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – intars.kusners@mod.gov.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 17.06.2020. plkst. 17:00

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

pulkvežleitnants Intars Kušners

e-pasts: intars.kusners@mod.gov.lv

Tel.: + 371 67335304