NBS degvielas rezervju uzglabāšana un transportēšana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS

Plānotais iepirkums: „NBS degvielas rezervju uzglabāšana un transportēšana”

Tirgus izpētes mērķis: Noskaidrot Latvijas Republikā esošo komersantu spējas uzglabāt un transportēt degvielu NBS vajadzībām, kā arī pakalpojuma izmaksas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: maris.krasovskis@mil.lv.

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 13.01.2021. (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Māris Krasovskis

maris.krasovskis@mil.lv