Objektu tehniskā apsekošana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Objektu tehniskā apsekošana”

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – santa.reinvalde@vamoic.gov.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 16.08.2018. plkst. 17:00  

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra

Pārvaldes referente

Santa Reinvalde

Mob.: + 371 26619674