Pastiprināto papildus sānu sliekšņu uzstādīšana Nissan Navarra (2019.g.) transportlīdzekļiem

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:

NBS NP 2.RNC

 

Plānotā iepirkuma nosaukums: “Pastiprināto papildus sānu sliekšņu uzstādīšana Nissan Navarra (2019.g.) transportlīdzekļiem” (plānotais apjoms – 18 gab.)

 

Tirgus priekšizpētes mērķis:

2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas, minētā iepirkuma realizēšanai.

 

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski, rakstot Jānim Kalniņam uz e-pasta adresi: janis.kalnins2@mil.lv .

 

Tirgus priekšizpētes termiņš:

līdz 30.07.2020. plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

 

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!