Pievedceļa būvprojekta izstrāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Zemessardzes štābs (ZSŠ)

Plānotais iepirkums: Pievedceļa būvprojekta izstrāde"

Tirgus izpētes mērķis: ZSŠ ir ieinteresēts noskaidrot uzņēmumu finanšu piedāvājumu pievedceļa būvprojekta izstrādei.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: sandis.cirulis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 15.01.2021. plkst. 15:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Sandis Cīrulis

Tālr.: +371 22308611

E-pasts: sandis.cirulis@mil.lv