Roll-up stendi ar druku

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļa

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Roll-up stendi ar druku”

Tirgus izpētes mērķis: Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļa ir ieinteresēta pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu plānotā iepirkuma detalizētas funkcionālās prasības šim tirgus izpētes priekšmetam, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: lasma.furmane@mod.gov.lv

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 15.maija plkst. 14:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā)

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersonas:

Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas vecākā referente Lāsma Fūrmane

e-pasta adrese: lasma.furmane@mod.gov.lv