Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programma (2019. -2020. gads) Eiropas Aizsardzības fonda iespējas (no 2021. gada)

Aktualitātes

EDIDP informācijas diena plānota 22. jūnijā (webex), reģistrācija: šeit

Informācija EDIDP uzsaukuma pieteicējiem - šī gada Guide for applicants tiks publicēts 19. jūnijā EK Funding and Tenders portālā.

 

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus un pētniekus iepazīties ar Eiropas Aizsardzības fonda iniciatīvu – Eiropas  Aizsardzības industrijas attīstības programmu (European Defence Industry Development Programme) un tās sniegtajām iespējām inovatīvu aizsardzības projektu izstrādē.

Uzzini vairāk par Eiropas Aizsardzības fonda sniegtajām iespējām Latvijas uzņēmumiem: sargs.lv

Eiropas  Aizsardzības industrijas attīstības programmas mērķis  ir veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsardzības industrijas nozares attīstībā.

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka Latvijai īpaši nozīmīgs ir iniciatīvā paredzētais atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā inovāciju dzinējiem, kas ļauj līdzsvarot konkurētspēju Eiropas tirgū un iesaistīt piegādes ķēdēs, kas, apvienojumā ar iepriekšminēto pārrobežu sadarbību, paver iespējas šiem uzņēmumiem iesaistīties Eiropas aizsardzības industrijas produktu izstrādē.

Regula 2019. un 2020. gadam, kas piešķir grantu veidā  500 miljonus EUR (katru gadu 250 milj. EUR) konsorcijiem, kurā ietilpst vismaz trīs institūcijas (gan pētnieki, gan industrija) un, kas pārstāv vismaz trīs Eiropas Savienības dalībvalstis ir izstrādāta un apstiprināta 2018. gadā. Regula paredz līdz 20% finansējumu sistēmu prototipu izstrādei un līdz pat 100% pārējo regulai atbilstošu darbību finansēšanai. 

Finansējums paredzēts jaunu inovatīvu produktu  un tehnoloģiju izstrāde vai esošo produktu un tehnoloģiju uzlabošanai; pētījumiem; riska mazināšanas testiem; prototipu izstrādei; produktu/tehnoloģiju testēšanai; kvalifikācijai; sertifikācijai; tehnoloģiju izstrādei, kas veicinātu produktu dzīves ciklu. Vismaz divām no projekta dalībvalstīm ir jābūt kopēji izstrādātai tehniskajai specifikācijai un atbalstam no attiecīgo valstu Aizsardzības ministrijām. Atbalstāmās jomas, lūdzu skatīt apstiprinātajā Darba programmā.

Eiropas  Aizsardzības industrijas attīstības programmas ietvaros būtiska iezīme ir industrijas iniciatīvai, jo dalībvalstīm programmas darbībā tiks paredzēta ierobežota loma, proti, tās varēs balsot par piedāvātajiem projektiem, apliecināt attīstīto tehnoloģiju pielietojamību un lietderību, kā arī valstu eksperti varēs piedalīties projektu izvērtēšanā.

Lai veicinātu Latvijas aizsardzības industrijas iesaisti, Aizsardzības ministrija regulāri konsultējas ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, kas pārstāv aizsardzības nozares uzņēmumus un pētniecības institūcijas.  Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija apkopo informāciju par potenciālajiem projektiem, kurus varētu pieteikt Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmai. Tāpat sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tiek apzinātas iespējas Latvijas uzņēmumiem un pētniekiem iesaistīties citu dalībvalstu atbalstītos projektos.

Eiropas Komisijas portālā ir publicēta informācija par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas 2020 (2020 EDIDP) projektu uzsaukumiem. Visi pieejamie dokumenti (noteikumi un pieteikšanās formas) ir pieejamas un iespējams lejupielādēt  šeit.

Projektu pieteikšanās sākas 2020. gada 15. aprīlī.  Projektu pieteikšanās termiņš ir 2020. gada 1. decembris ar iespējamu termiņa pagarinājumu, ņemot vērā koronavīrusa pandēmiju.

Kontaktinformācija

Lai iegūtu precīzāku informāciju par Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programmu un Eiropas Aizsardzības fondu vai konsultētos par konkrētu aizsardzības nozares produktu, kuru potenciāli varētu pieteikt fonda finansējumam, lūdzam sazināties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļu, nosūtot e-pastu uz  kanceleja@mod.gov.lv