Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vecākais referents (uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vecākais referents (uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes laiku)

 

Vecākā referenta pamatpienākumi:

 • plānot, izstrādāt un vadīt projektus sabiedrības informēšanai un izglītošanai par Latvijas drošības un aizsardzības politiku, kā arī izvērtēt pieteikumus aizsardzības nozares atbalstam;
 • informatīvo pārskatu sagatavošana, kā arī sagatavot aizsardzības nozares vadībai uzrunas, apsveikumus un tēzes dalībai militāri publiskos pasākumos;
 • nodrošināt departamenta darbiniekiem atbalstu dažādos dokumentu pārvaldības posmos.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu, radošu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Profesionālā kvalifikācija, kompetences:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā izglītība, vēlams sociālo zinātņu jomā;
 • labas iemaņas projektu izstrādē un ieviešanā;
 • zināšanas par valsts drošības un aizsardzības politiku, aizsardzības nozares mērķiem, uzdevumiem un struktūru;
 • pieredze sabiedrisko attiecību jomā;
 • labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā), citu svešvalodu pārvaldīšana tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • labas vizuālās domāšanas spējas (informācijas vizualizēšanas (infografikas) prasme);
 • labas iemaņas dokumentu pārvaldībā;
 • augsta atbildības izjūta, radošums, spēja strādāt individuāli un komandā;
 • spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli; laba sadarbības un prezentācijas prasme.

 

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju līdz 27.09.2019. jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.