Aizsardzības ministrija izsludina pieteikšanos grantu projektu konkursam militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstībai

19.11.2018
Latvijā
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Aizsardzības ministrija izsludina pieteikšanos grantu projektu konkursam, kurā aicināti piedalīties Latvijā reģistrēti komersanti. Granti tiks piešķirti ar aizsardzības nozari saistītu produktu projektu īstenošanai, kā arī aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo mazo un vidējo uzņēmumu inovāciju veicināšanai.

Esmu gandarīts, ka simtgades priekšvakarā esam aizsākuši grantu programmu aizsardzības inovāciju veicināšanai, kas nākotnē varētu sniegt būtisku pienesumu gan Latvijas bruņotajiem spēkiem, gan mūsu tautsaimniecībai,” uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

2018. gadā izsludinātā grantu konkursa kopējais pieejamais Aizsardzības ministrijas līdzfinansējums ir 50 000 eiro, ievērojot de minimis principu. Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Projektus var iesniegt līdz 2019. gada 16. janvārim.

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz iesniegumu vērtēšanas komisijas ieteikumiem, atbalstītā granta projekta ietvaros lems par aizsardzības nozares speciālistu iesaisti un projekta laikā izstrādāta produkta testēšanai nepieciešamās Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras vai materiāltehnisko līdzekļu izmantošanu, lai pārliecinātos par attiecīgā produkta praktisku pielietojamību bruņoto spēku uzdevumu izpildē.

Pieteikšanās Aizsardzības ministrijas grantu projektu konkursam izsludināta saskaņā ar šī gada 28. augustā Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”.

Minētā grantu programma aizsardzības nozarē tiek īstenota pirmoreiz un to paredzēts turpināt arī turpmākajos gados, atvēlot apjomīgāku finansējumu.

Plašāku informāciju meklēt šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Aiva Kokoriša
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67335309
E-pasts: aiva.kokorisa@mod.gov.lv