Būtiski paaugstinās aizsardzības nozares infrastruktūras objektu energoefektivitāti

02.06.2019
Latvijā
Infrastruktūra
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šogad Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2018. gadā uzsākto būvniecības projektu ietvaros veiks energoefektivitātes paaugstināšanas darbus Nacionālo bruņoto spēku dienesta viesnīcas ēkā Rīgā, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas darbnīcas ēkā Alūksnē un Jaunsardzes administratīvajā ēkā Jēkabpilī, būtiski paaugstinot šo ēku energoefektivitāti. 

Īstenojot Nacionālo bruņoto spēku dienesta viesnīcas ēkas pamatu virszemes daļas jeb cokola, fasādes un jumta  siltināšanas darbus, kā arī uzlabojot vēdināšanas sistēmu, ēkas energoefektivitāte tiks palielināta par 37 procentiem jeb panākts enerģijas patēriņa samazinājums par  327, 267 megavatstundām gadā, kā arī oglekļa dioksīda emisiju samazinājums par 86, 575 tonnām gadā. 

Veicot Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas darbnīcas ēkas cokola un fasādes siltināšanas darbus, kā arī apkures un ventilācijas sistēmu un apgaismojuma atjaunošanu un pārbūvi, ēkas energoefektivitāte tiks paaugstināta par 59 procentiem jeb panākts enerģijas ietaupījums 78, 741 megavatstundas gadā un oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 20, 677 tonnas gadā.

Savukārt veicot Jaunsardzes administratīvās ēkas Jēkabpilī ēkas logu nomaiņu, ēkas cokola renovāciju, fasādes siltināšanu un jumta nomaiņu, ēkas energoefektivitāte tiks paaugstināta par 64 procentiem. Gadā panāktais enerģijas ietaupījums būs 75, 798  megavatstundas un oglekļa dioksīda emisija samazinājums –  20, 010 tonnas. 

Saskaņā ar 2016. gada 9. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”” šo aizsardzības nozares ēku energoefektivitātes paaugstināšanai piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējums 1 880 531 EUR apmērā, no kuriem 85 procenti ir Eiropas Savienības finansējums un 15 procenti  – valsts budžeta finansējums. 

Finansējums piesaistīts jau šobrīd īstenojamiem būvniecības projektiem, kuru veicēji atklātos konkursos ieguva tiesības īstenot darbus laikā no 2018. gada.

Papildu informācija par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra uzsāktajiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem pieejama iestādes tīmekļvietnē www.vamoic.gov.lv

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir atbildīgs par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu tajos. Tāpat iestāde organizē valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību, veic centralizētos iepirkumus Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, kā arī materiāltehnisko līdzekļu apgādi.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv