Pabriks: Aizsardzības nodrošinājuma sistēma tiks reformēta

01.08.2019
Aizsardzības politika
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

 “Esmu pārliecināts, ka Aizsardzības ministrija ir uz pareizā ceļa, lai uzlabotu militārās jomas nodrošinājuma efektivitāti un palielinātu sabiedrības uzticību valsts pārvaldei,” piektdien pēc vizītes Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā  (VAMOIC) pauda aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Vizītes laikā ministrs tikās ar VAMOIC pārstāvjiem, kuri viņu iepazīstināja ar iestādes šī brīža aktualitātēm, īpašu uzmanību vēršot militārā nodrošinājuma politikas reformai.
“Būtiski, ka reforma sniegs papildu garantiju valsts līdzekļu lietderīgai izmantošanai, vienlaikus uzlabojot Bruņotajiem spēkiem sniegtos pakalpojumus,” uzsvēra A.Pabriks.

Ministrs atzinīgi vērtēja nozares spēju reaģēt uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, stiprinot savu pārstāvniecību reģionos ar militāro bāzu un atbalsta punktu izveidi. Vienlaikus A.Pabriks atzina, ka vēlas redzēt lielāku sadarbību nozares institūciju starpā, lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas pārvaldībā esošo īpašumu lietderīgāku izmantošanu.

Lai pilnveidotu aizsardzības nozares nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas efektivitāti, Aizsardzības ministrija sāka nodrošinājuma sistēmas reformu. Viens no reformas virzieniem ir reorganizācija, kas paredz, ka Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārņem atbildību par materiāli tehnisko līdzekļu pilnu dzīves ciklu no tehniskās specifikācijas izstrādes līdz utilizācijas funkcijas nodrošināšanai pēc materiāltehniskā līdzekļa nolietojuma.

2018.gadā Aizsardzības ministrija sāka veikt pilna spektra procesu auditu, kā arī sāka darbu pie loģistikas tīkla informācijas kvalitātes uzlabošanas un pārejas uz visām juridiskajām iestādēm vienoto datu bāzi, lai loģistikas informācijas tīkls kļūtu pilnvērtīgāks lēmumu pieņemšanai, plānošanai un elastīgākai organizācijai.

Lai nodrošinātu lielāku resursu ekonomiju un mazinātu administratīvo slogu, Aizsardzības ministrijā arī tika mainīts iekšējais regulējums, kas vienkāršoja apgādes procedūras, tostarp, tehnisko specifikāciju izstrādi un saskaņošanu.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākais referents
Roberts Skraučs
Tālrunis: 67335393, 25617037
E-pasts: roberts.skraucs@mod.gov.lv