Rīgā apmācīs NATO vecākos un augstākos virsniekus operāciju plānošanā

05.09.2019
Latvijā
Militārās mācības
Starptautiskā sadarbība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

No 9. līdz 20. septembrim Rīgā, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā štābā norisināsies NATO vingrinājumi „Steadfast Pyramid 2019” un „Steadfast Pinnacle 2019”, kuros piedalīsies 56 vecākie un augstākie virsnieki no NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm Somijas un Zviedrijas.

“Esmu gandarīts, ka tik augsta līmeņa vingrinājumi notiek Latvijā, veicinot mūsu sabiedroto izpratni par Baltijas reģiona drošības situāciju. Šo mācību norise sniedz iespēju pilnveidot spēju plānot un vadīt apvienotās operācijas, palielinot alianses gatavību reaģēt uz dažādiem drošības izaicinājumiem,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Mācību „Steadfast Pyramid” un „Steadfast Pinnacle” mērķis ir pilnveidot vecākā un augstākā līmeņa virsnieku un komandieru spējas plānot un vadīt apvienotās operācijas. Vingrinājuma pamatā būs Visaptverošo operāciju plānošanas direktīva (Comprehensive Operations Planning Directive), kas ir viens no galvenajiem alianses apvienoto operāciju plānošanas dokumentiem. Mācību laikā tiks izspēlēts šā brīža drošības situācijai pietuvināts vingrinājuma scenārijs, kas ietver kolektīvās aizsardzības operācijas kontekstā ar politiskajiem un hibrīdkara riskiem.

„Steadfast Pyramid 2019”, kas ilgs līdz 13. septembrim, ir pirmā daļa no Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku augstākās Transformācijas virspavēlniecības rīkotā vingrinājuma. Tajā piedalīsies vecākie un augstākie virsnieki, lai pilnveidotu štāba darba plānošanas prasmes.

Savukārt vingrinājuma otrā daļa „Steadfast Pinnacle 2019” norisināsies no 16. līdz 20. septembrim, un tā ietvers augstākā līmeņa komandieru apmācību operacionālās plānošanas jomā. 

Vingrinājumā „Steadfast Pyramid 2019” Latviju pārstāvēs Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis, un vingrinājumā „Steadfast Pinnacle 2019” – Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos brigādes ģenerālis Georgs Kerlins. 

Vingrinājumus vadīs NATO Apvienoto spēku mācību centra eksperti, kuri ieradušies Rīgā, lai komandiera ģenerālmajora Adama Joka (Adam Joks) vadībā sniegtu atbalstu mācību norisē.  NATO Apvienoto spēku mācību centrs atrodas Bidgoščā, Polijā.

Vingrinājumi “Steadfast Pyramid” un “Steadfast Pinnacle” Latvijā tiek rīkoti kopš 2011. gada. Mācību laikā Latvija attīsta uzņemošās valsts atbalsta spējas un uzlabo prasmes sadarboties ar citām NATO dalībvalstīm un stratēģiskajiem reģionālajiem partneriem. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv