Covid-19 iepirkumi

Aktuāli!

Latvija ir saņēmusi 417 745,21 EUR par daļu no 2020.gada ārkārtējās situācijas laikā iegādāto individuālo aizsardzības līdzekļu transportēšanas izdevumiem no trešajām valstīm

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta pirmo daļu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs veic individuālo aizsardzības līdzekļu, medicīnisko ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu centralizētu iegādi. Ministru kabinets nosaka iegādājamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un to apjomu.

Aicinām sekot līdzi informācijai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā, kur tiek publicēti visi aktuālie iepirkumi.  

Kādi aizsardzības līdzekļi šobrīd nepieciešami?
2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” 4. punkts nosaka nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjomu:

4.1. vienreizlietojamas ķirurģiskās sejas maskas (I tips, II tips, IIR tips):

4.1.1. I tips – 6 207 390 vienības;

4.1.2. II tips – 805 332 vienības;

4.1.3. IIR tips – 380 461 vienība;

4.2. respiratori:

4.2.1. FFP2 ar vārstu – 498 191 vienība;

4.2.2. FFP3 ar vārstu – 4 040 vienības;

4.3. vienreizlietojami medicīniskie cimdi (nepūderēti):

4.3.1. nesterili:

4.3.1.1. S izmērs – 2 650 102 pāri;

4.3.1.2. M izmērs – 5 621 268 pāri;

4.3.1.3. L izmērs – 6 728 078 pāri;

4.3.1.4. XL izmērs – 5 047 334 pāri;

4.3.1.5. XXL izmērs – 849 808 pāri;

4.3.2. sterili:

4.3.2.1. S izmērs – 61 598 pāri;

4.3.2.2. M izmērs – 145 117 pāri;

4.4. medicīniskie kombinezoni (aizsargtērpi, elastīgie, ar kapuci, vienreizlietojami):

4.4.1. M izmērs – 3 856 vienības;

4.4.2. XL izmērs – 62 557 vienības;

4.4.3. XXL izmērs – 22 237 vienības;

4.4.4. XXXL izmērs – 4 157 vienības;

4.5. virsvalki/halāti ar garām piedurknēm (ūdensnecaurlaidīgi, vienreizlietojami):

4.5.1. M izmērs – 19 000 vienības;

4.5.2. L izmērs – 251 982 vienības;

4.5.3. XL izmērs – 536 528 vienības;

4.5.4. XXL izmērs – 94 698 vienības;

4.5.5. XXXL izmērs – 12 349 vienības;

4.6. virsvalki/halāti (ūdenscaurlaidīgi):

4.6.1. M izmērs – 38 763 vienības;

4.6.2. L izmērs – 150 400 vienības;

4.6.3. XL izmērs – 149 250 vienības;

4.6.4. XXL izmērs – 38 913 vienības;

4.7. medicīniskās bahilas (garās, vienreizlietojamas, bez izmēra) – 583 337 vienības;

4.8. ķirurģiskās cepurītes (vienreizlietojamas):

4.8.1. M izmērs – 2 080 387 vienības;

4.8.2. L izmērs – 3 779 699 vienības;

4.8.3. XL izmērs – 2 479 369 vienības;

4.9. daudzkārt lietojamas sejas maskas (mazgājami mutes un deguna aizsegi) – 3 405 872 vienības;

4.10. SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testi – 1 012 790 vienības;

4.11. pulsa oksimetri – 357 vienības.

Kas nosaka Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu klāstu un to nodrošinājumam izvirzāmos kritērijus?
Šo informāciju, balstoties uz visu Covid-19 izplatības ierobežošanā iesaistīto institūciju prasībām, apkopo un nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar veselības nozares speciālistiem.

Kādas ir prioritātes iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā?
Būtiskākie apsvērumi piedāvājumu izvērtēšanā ir preces cena, centralizētai iegādei pieejamie produkcijas apjomi (ražošanas jaudas), piegādes laiks, piegāžu drošība (t.sk. īsākie iespējamie piegādes ceļi), produkcijas kvalitāte un atbilstība tehniskām prasībām.

Noslēgtie līgumi

Informācija par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem.

Bez atlīdzības īpašumā nodotie materiāli tehniskie līdzekļi

Informācija par bez atlīdzības īpašumā nodotajiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem atbilstoši  Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojuma Nr. 174 punktam 4.59.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā

Atbilstoši 2020. gada 2. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” Aizsardzības ministrijas padotības iestāde Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārņēma ar krīzi saistīto individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju pārvaldīšanu, tai skaitā veica iepirkumus centralizēti atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētajā prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam, kā arī nodrošināja iegādāto preču uzglabāšanu un norakstīšanu pēc to izsniegšanas.