Covid-19 iepirkumi - informācija atjaunota 14.09.2020.

Ņemot vērā, ka ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 izplatību ir beigusies, aicinām piedāvājumus aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem nesūtīt uz e-pasta adresi Industrija@mod.gov.lv, bet sekot līdzi informācijai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra mājas lapā, kur tiek ievietotas aktualitātes par plānotajām individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču iegādēm.

Lai sekmētu epidemioloģisko drošību, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu un prognozējamu prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču rezervju centralizētu iegādi arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, izstrādāti 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”.

 

Kādi aizsardzības līdzekļi šobrīd nepieciešami?

Atbilstoši šo noteikumu 4.punktam ir noteikts individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un trim mēnešiem nepieciešamais apjoms:

4.1. vienreizlietojamas sejas ķirurģiskās maskas (I tips, II tips, IIR tips):
4.1.1. I tips 15662000 vienības;
4.1.2. II tips 580000 vienības;
4.1.3. IIR tips 330000 vienības;
4.2. respiratori (FFP2, ar vārstu FFP3):
4.2.1. FFP2 2124000 vienības;
4.2.2. ar vārstu FFP3 153000 vienības;
4.3. vienreizlietojami medicīniskie cimdi (nepūderēti):
4.3.1. nesterili:
4.3.1.1. S izmērs 206000 pāri;
4.3.1.2. M izmērs 1626000 pāri;
4.3.1.3. L izmērs 5668000 pāri;
4.3.1.4. XL izmērs 5784000 pāri;
4.3.1.5. XXL izmērs 744000 pāri;
4.3.2. sterili:
4.3.2.1. S izmērs 12000 pāri;
4.3.2.2. M izmērs 83000 pāri;
4.3.2.3. L izmērs 201000 pāri;
4.3.2.4. XL izmērs 150000 pāri;
4.3.2.5. XXL izmērs 21000 pāri;
4.4. medicīniskie kombinezoni (aizsargtērpi, elastīgie, ar kapuci, vienreizlietojami):
4.4.1. M izmērs 17000 vienības;
4.4.2. L izmērs 150000 vienības;
4.4.3. XL izmērs 207000 vienības;
4.4.4. XXL izmērs 35000 vienības;
4.4.5. XXXL izmērs 26000 vienības;
4.5. virsvalki/halāti ar garām piedurknēm (ūdens necaurlaidīgi, vienreizlietojami):
4.5.1. M izmērs 127000 vienības;
4.5.2. L izmērs 350000 vienības;
4.5.3. XL izmērs 336000 vienības;
4.5.4. XXL izmērs 118000 vienības;
4.5.5. XXXL izmērs 6000 vienības;
4.6. virsvalki/halāti ar garām piedurknēm (ūdens caurlaidīgi, vienreizlietojami):
4.6.1. M izmērs 29000 vienības;
4.6.2. L izmērs 116000 vienības;
4.6.3. XL izmērs 116000 vienības;
4.6.4. XXL izmērs 29000 vienības;
4.7. priekšauti (ūdens necaurlaidīgi):
4.7.1. bez izmēra 1161000 vienības;
4.8. medicīniskās bahilas (garās, vienreizlietojamas):
4.8.1. bez izmēra 1323000 vienības;
4.9. ķirurģiskās cepurītes (vienreizlietojamas);
4.9.1. M izmērs 2539000 vienības;
4.9.2. L izmērs 5097000 vienības;
4.9.3. XL izmērs 5091000 vienības.

 

Kas nosaka Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu klāstu un to nodrošinājumam izvirzāmos kritērijus?

Šo informāciju – balstoties uz visu Covid-19 izplatības ierobežošanā iesaistīto institūciju prasībām – apkopo un nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) sadarbībā ar veselības nozares speciālistiem. Tālāk šī informācija tiek nodota Aizsardzības ministrijas Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupai, attiecīgo iegāžu nodrošināšanai.

 

Kādas ir prioritātes iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā?

Prioritāšu klāstu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, sadarbībā ar veselības nozares speciālistiem un tas tiešā veidā ir pakārtots attiecīgā brīža aktuālākajai situācijai attiecībā uz Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu efektivitāti.

Būtiskākie apsvērumi piedāvājumu izvērtēšanā šobrīd ir piegādes laiks, piegāžu drošība (t.sk. īsākie iespējamie piegādes ceļi), centralizētai iegādei pieejamie produkcijas apjomi (ražošanas jaudas), izmaksas, produkcijas kvalitāte un atbilstība tehniskām prasībām.

 

 

Noslēgtie līgumi

Informācija par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā

Atbilstoši 2020. gada 2. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” Aizsardzības ministrijas padotības iestāde Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārņēma ar krīzi saistīto individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju pārvaldīšanu, tai skaitā veica iepirkumus centralizēti atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētajā prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam, kā arī nodrošināja iegādāto preču uzglabāšanu un norakstīšanu pēc to izsniegšanas.