Covid-19 iepirkumi

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
plāno izsludināt

Elektronisko iepirkumu sistēmā
sarunu procedūru par
Respiratoru FFP2 bez vārsta centralizētu iegādi valsts materiālās rezerves nodrošināšanai

Informācijai:

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta pirmo daļu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs veic individuālo aizsardzības līdzekļu, medicīnisko ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu centralizētu iegādi. Ministru kabinets nosaka iegādājamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un to apjomu.

Kādi aizsardzības līdzekļi šobrīd nepieciešami?

2021. gada 13. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” 4. punkts nosaka nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjomu.

Kas nosaka Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu klāstu un to nodrošinājumam izvirzāmos kritērijus?

Šo informāciju, balstoties uz visu Covid-19 izplatības ierobežošanā iesaistīto institūciju prasībām, apkopo un nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar veselības nozares speciālistiem.

Lūdzam neizmanto e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju!

Noslēgtie līgumi

Informācija par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem.

Bez atlīdzības īpašumā nodotie materiāli tehniskie līdzekļi

Informācija par bez atlīdzības īpašumā nodotajiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem atbilstoši  Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojuma Nr. 174 punktam 4.59.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā

Atbilstoši 2020. gada 2. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” Aizsardzības ministrijas padotības iestāde Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pārņēma ar krīzi saistīto individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju pārvaldīšanu, tai skaitā veica iepirkumus centralizēti atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturētajā prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam, kā arī nodrošināja iegādāto preču uzglabāšanu un norakstīšanu pēc to izsniegšanas.