NATO Inovācijas un pētniecība

Atbalstot NATO vīziju 2030, Alianses līderi vienojas par jaunām iniciatīvām inovāciju un jauno tehnoloģiju atbalstam.

Lai nosargātu NATO pārākumu jaunajās un transformējošajās tehnoloģijās, NATO 2030 dienaskārtības ietvaros tiks uzsāktas divas jaunas iniciatīvas -  NATO Aizsardzības inovāciju akselerators Ziemeļatlantijas reģionam (NATO DIANA) un NATO Inovāciju fonds.

NATO Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam jeb NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA) mērķis ir sekmēt divējādas pielietojamības jaunuzņēmumu attīstību NATO dalībvalstīs, veicinot sadarbību starp inovatoriem, pētniekiem un gala lietotājiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta inovatoriem, kas piedāvās risinājumus kādā no jauno un transformējošo tehnoloģiju nozarēm, tādām kā mākslīgais intelekts, lielo datu apstrāde, kvantu tehnoloģijas, autonomija, biotehnoloģijas, jaunie materiāli un kosmoss.

NATO DIANA, sākot ar 2023. gadu, inovatoriem tiks dota iespēja izmantot akselerācijas pakalpojumus, balstoties uz kādu no aktuālajiem drošības izaicinājumiem, kā arī testēt piedāvātos risinājumus kādā no testa centriem NATO dalībvalstīs. 2022.gada 7. aprīlī NATO Ārlietu ministru sanāksmē Briselē tika apstiprināta NATO DIANA harta, kas noteic, ka, sākot ar 2023. gadu, tiks veidoti divi reģionālie biroji – Kanādā un Lielbritānijā, vismaz 9 akseleratori, no kuriem viens atradīsies arī Baltijā – Igaunijā, un 63 testa centri, no kuriem 1 atradīsies arī Latvijā.

Ir plānots, ka Latvijā esošais testa centrs nodarbosies ar 5G, mākslīgā intelekta un lielo datu apstrādes tehnoloģiju testēšanu. Tas praktiski atradīsies jau izveidotajā militārajā 5G testa vidē Ādažu militārajā bāzē.

Foto: NATO DIANA MAP

NATO Inovāciju fonds

NATO Inovāciju fonds būs pasaulē pirmais starpvalstu riska kapitāla fonds, kas fokusējas uz investīcijām divējāda pielietojuma tehnoloģiju jaunuzņēmumos un kura kopējais budžets sasniegs 1 miljardu eiro.

Ir paredzēts, ka NATO Inovāciju fonds investēs līdzekļus jaunuzņēmumos, kuru darbības mērķis saskanēs ar kādu no izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem jauno un transformējošo tehnoloģiju (Emerging and disruptive technologies- Artificial intelligence; data and computing; autonomy; quantum-enabled technologies; biotechnology and human enhancements; hypersonic technologies; space; novel materiāls and manufacturing; energy and propulsion) jomā un kuros tiks saskatīta divējāda-civilā un militārā- pielietojamība.

Papildus tam fonds palīdzēs piesaistīt arī citus publiskos un privātos ieguldījumu avotus un, sadarbībā ar NATO DIANA, veicinās ieguldījumu iespējas un piekļuvi tirgum visā Aliansē, vienlaikus aizsargājot inovatīvās tehnoloģijas un jaunuzņēmumus no konkurentiem. Fonda darbība tiks uzsākta 2023.gadā.

NATO Inovāciju fonds un NATO DIANA ir revolucionāra iespēja stiprināt ne tikai NATO kopējo tehnoloģisko pārākumu, bet arī katras individuālas dalībvalsts jaunuzņēmumu attīstību kādā no jauno un transformējošo tehnoloģiju jomām.

NATO Madrides samitā Latvijas valsts prezidents Egils Levits  kopā ar 21 citu NATO Inovāciju fonda dalībvalsti (Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Spānija, Turcija, Ungārija un Vācija) parakstīja apņemšanās vēstuli par dalību fondā. Ministru kabinets atbalstīja Latvijas dalību NATO Inovāciju fondā 2022.gada 28. jūnijā.