ECCC Nacionālais koordinācijas centrs

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 21. maija regulu 2021/887 tika izveidots Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs, plašāk zināms kā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs (ECCC).

ECCC vispārējais mērķis ir veicināt pētniecību, inovāciju un ieviešanu kiberdrošības jomā, atbalstot Eiropas Savienības (ES) kiberdrošības kompetenču kopienu, kuru regulā noteiktajā kārtībā veidos valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas. 

ECCC pamatuzdevumi ir:

 • stiprināt ES vadošo lomu un stratēģisko autonomiju kiberdrošības jomā, saglabājot un attīstot pētniecības, akadēmiskās, sociālās, tehnoloģiskās un industriālās kiberdrošības spējas un iespējas, kas nepieciešamas, lai digitālajā vienotajā tirgū stiprinātu uzticēšanos un drošību, tostarp datu konfidencialitāti, integritāti un piekļūstamību;
 • atbalstīt ES tehnoloģiskās spējas, iespējas un prasmes saistībā ar tīklu un informācijas sistēmu infrastruktūras, tostarp kritiskās infrastruktūras un ES plaši izmantotas aparatūras un programmatūras, noturību un uzticamību;
 • sekmēt ES kiberdrošības industrijas globālo konkurētspēju, nodrošināt augstus kiberdrošības standartus visā ES un padarīt kiberdrošību par konkurētspējas priekšrocību citām ES industrijām.

Tāpat saskaņā ar regulu katrai ES dalībvalstij tika uzdots izveidot savu Nacionālo koordinācijas centru (NCC), kas apzinātu nacionālo kiberdrošības komptenču kopienu, informētu kopienu par iespējām saņemt ES līdzfinansējumu ar kiberdrošību saistīto projektu īstenošanai, kā arī koordinētu un uzraudzītu tos kopienas dalībnieku projektus, kas tiek līdzfinansēti ar ECCC pārvaldīto finanšu instrumentu atbalstu.

Latvijas NCC (NCC-LV) funkcijas īsteno Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.


Kiberdrošības kompetenču kopiena

18. oktobrī stājas spēkā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu vadības likums, kas cita starpā nosaka arī Latvijas nacionālās kiberdrošības kompetenču kopienas dalībnieku reģistrācijas kārtību un prasības kopienu veidojošajiem subjektiem.

Par kopienas dalībnieku var kļūt valsts iestāde vai institūcija, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēta privāto tiesību juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura spēj sniegt ieguldījumu ECCC un NCC tīkla pamatuzdevuma izpildē un kurai ir kiberdrošības lietpratība vismaz vienā no šādām jomām:

 • akadēmiski jautājumi,
 • pētniecība vai inovācija, industriālā vai produktu izstrāde,
 • apmācība un izglītība,
 • informācijas drošības vai incidentu reaģēšanas operācijas,
 • ētika,
 • oficiāla un tehniska standartizācija un specifikācijas.

Lai kļūtu par kopienas dalībnieku, subjektam jāiesniedz NCC-LV, proti, Aizsardzības ministrijai, kopienas dalībnieka iesniegums, kurā jānorāda:

 1. iesnieguma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un cita kontaktinformācija;
 2. informācija par iesnieguma iesniedzēja patiesajiem labuma guvējiem (privāto tiesību juridiskajām personām);
 3. informācija par iesnieguma iesniedzēja biedriem un to patiesajiem labuma guvējiem (tiesībspējīgām personālsabiedrībām);
 4. apliecinājums, ka uz iesnieguma iesniedzēju neattiecas neviens no Regulas 2018/1046 136. pantā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem;
 5. informācija par iesnieguma iesniedzēja spēju sniegt ieguldījumu ECCC un NCC tīklam Regulas 2021/887 3. pantā noteiktā pamatuzdevuma izpildē;
 6. informācija par iesnieguma iesniedzēja lietpratību kiberdrošības jomā vismaz vienā no Regulas 2021/887 8. panta 3. punktā minētajām jomām (detalizēts lietpratības apraksts)

Plašāka informācija par kopienas dalībnieku reģistrāciju vai izslēgšanu no kopienas dalībnieku reģistra ir pieejama likumā.


Eiropas kiberdrošības mēnesis

Katru gadu oktobrī visā Eiropas Savienībā norisinās ikgadējā kampaņa “Eiropas kiberdrošības mēnesis”, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par aktuālajiem kiberdrošības apdraudējumiem. Pēdējo gadu laikā kibernoziegumu skaits ir ievērojami palielinājies, tāpēc cilvēkiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) un Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus aizdomāties par savām darbībām internetā un būt modriem.

2023. gada Eiropas kiberdrošības mēneša moto ir “Esi gudrāks par hakeri!”, un īpaša uzmanība tiek pievērsta sociālās inženierijas draudiem. Kampaņa vērsta uz sabiedrību kopumā un tās mērķis ir informēt par kibernoziedznieku atšķirīgajām metodēm, uzbrukumu veidiem un soļiem, kā sevi pasargāt. Kampaņas mērķis ir arī uzrunāt un mudināt cilvēkus būt uzmanīgiem un vairāk pievērst uzmanību savām darbībām tiešsaistē, lai nekļūtu par pikšķerēšanas un sociālās inženierijas kiberuzbrukumu upuri.

Latvijā kiberdrošības mēneša kontekstā noritēs vairāki pasākumi, lai vairotu izpratni par kiberdrošību un lai veicinātu vietējās jomas ekspertu un sabiedrības informācijas apmaiņu. NCC-LV aicina izmantot Eiropas kiberdrošības mēnesi, lai paplašinātu savas zināšanas un pilnveidotu gan savu individuālo kiberdrošību, gan tādējādi audzētu kopējo kiberdrošības līmeni valstī, padarot Latviju par grūtāku mērķi kiberuzbrucējiem.

Plašāka informācija par Eiropas kiberdrošības mēneša aktualitātēm Latvijā ir pieejama NCC-LV sagatavotajā informatīvajā materiālā.


NCC-LV logo          Līdzfinansē Eiropas Savienība      

NCC-LV sekretariāta kontaktinformācija:

E-pasts: NCC@mod.gov.lv

 

NCC-LV projekts

NCC-LV projekts tiek īstenots programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projektu īsteno Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un CERT.LV.