ECCC Nacionālais koordinācijas centrs

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 21. maija regulu 2021/887 tika izveidots Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs, plašāk zināms kā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs (ECCC).

ECCC vispārējais mērķis ir veicināt pētniecību, inovāciju un ieviešanu kiberdrošības jomā, atbalstot ES kiberdrošības kompetenču kopienu, kuru regulā noteiktajā kārtībā veidos valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas. 

ECCC pamatuzdevumi ir:

  • stiprināt ES vadošo lomu un stratēģisko autonomiju kiberdrošības jomā, saglabājot un attīstot pētniecības, akadēmiskās, sociālās, tehnoloģiskās un industriālās kiberdrošības spējas un iespējas, kas nepieciešamas, lai digitālajā vienotajā tirgū stiprinātu uzticēšanos un drošību, tostarp datu konfidencialitāti, integritāti un piekļūstamību;
  • atbalstīt ES tehnoloģiskās spējas, iespējas un prasmes saistībā ar tīklu un informācijas sistēmu infrastruktūras, tostarp kritiskās infrastruktūras un ES plaši izmantotas aparatūras un programmatūras, noturību un uzticamību;
  • sekmēt ES kiberdrošības industrijas globālo konkurētspēju, nodrošināt augstus kiberdrošības standartus visā ES un padarīt kiberdrošību par konkurētspējas priekšrocību citām ES industrijām.

Tāpat saskaņā ar regulu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij tika uzdots izveidot savu Nacionālo koordinācijas centru (NKC), kas apzinātu nacionālo kiberdrošības komptenču kopienu, informētu kopienu par iespējām saņemt ES līdzfinansējumu ar kiberdrošību saistīto projektu īstenošanai, kā arī koordinētu un uzraudzītu tos kopienas dalībnieku projektus, kas tiek līdzfinansēti ar ECCC pārvaldīto finanšu instrumentu atbalstu.

Latvijas NKC funkcijas īsteno Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un CERT.LV.


Latvia NCCC

NKC sekretariāta kontaktinformācija:

E-pasts: ncc@mod.gov.lv