NATO Inovācijas un pētniecība

NATO Aizsardzības Inovāciju Akselerators Ziemeļatlantijas reģionam aicina jaunuzņēmumus, investorus, industrijas pārstāvjus un žurnālistus pieteikties jaunumu saņemšanai

2023. gada jūnijā NATO DIANA (NATO Aizsardzības Inovāciju Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam jeb Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA) uzsāka trīs izaicinājumu pilotprogrammas, kuru mērķis ir atrast zinātņietilpīgo tehnoloģiju (deep-tech) inovatorus ar divējāda lietojuma risinājumiem Aliansei svarīgās jomās. Pirmajā izaicinājumu programmā pretendentiem būs iespēja piedāvāt risinājumus un saņemt grantus kādā no  trīs tēmu blokiem: energonoturībā (energy resilience), drošā informācijas apmaiņā (secure information sharing), kā arī uztveršanā un novērošanā (sensing and surveillance).
NATO DIANA (aicina reģistrēties potenciālajiem pretendentiem, nozares partneriem, investoriem, žurnālistiem un citiem aktīviem Alianses augošās sabiedroto inovāciju ekosistēmas dalībniekiem sadarbībai NATO DIANA mājas lapā https://www.nato-diana.org

No 2024. gada 1. jūlija, tehnoloģiju uzņēmumi un jaunuzņēmumi aicināti pieteikties NATO DIANA ikgadējā grantu konkursā. Papildu informācija pieejama šeit.

Inovatoriem - NATO DIANA aktīvi meklē Alianses dalībvalstīs balstītus inovatorus, kas darbojas kādā no jauno un transformējošo (emerging and disruptive) tehnoloģiju jomā, lai palīdzētu risināt kritiskākos aizsardzības un drošības izaicinājumus. Inovatori, kas tiks uzņemti kādā no izaicinājuma programmām, saņems finansējumu tehnoloģiju attīstības atbalstam, piedalīsies komerciālajās un uz aizsardzību vērstajās akselerācijas programmās, iegūs piekļuvi testa centriem un īpaši izveidotam investoru tīklam un gala lietotājiem.

Investoriem - NATO DIANA samazinās ieguldījumu risku jaunuzņēmumos, kas piedalīsies kādā no akselerācijas programmām, veicot uzņēmējdarbības un tehnoloģisko uzticamības pārbaudi, tādējādi pierādot tirgus potenciālu jaunuzņēmumiem, kas pabeiguši NATO DIANA akselerācijas programmu. Investori iegūs iespēju saņemt ielūgumus uz pasākumiem, demonstrāciju dienām un atskaites no testa centru tīkliem par risinājumu attīstības gaitu.

Industrijas pārstāvjiem -  NATO DIANA veicinās divējāda pielietojuma risinājumu, zinātņietilpīgo tehnoloģiju un jaunuzņēmumu attīstību. Industrijas pārstāvjiem būs svarīga loma šo nākotnes tehnoloģiju veicināšanā un attīstībā. Iniciatīva aicina industrijas pārstāvjus, kuri darbojas gan aizsardzības, gan ar aizsardzību nesaistītās jomās, un kuri ir ieinteresēti atbalstīt NATO DIANA inovāciju iniciatīvu papildinot to ar mentoriem, piedaloties pasākumos vai sniedzot cita veida atbalstu.

NATO DIANA mērķis ir sekmēt divējādas pielietojamības jaunuzņēmumu attīstību NATO dalībvalstīs, veicinot sadarbību starp inovatoriem, pētniekiem un gala lietotājiem. NATO DIANA izmantos vairāk nekā 10 savstarpēji saistītu akseleratoru tīklu un ļaus pieeju vairāk kā 90 testa centriem visās NATO dalībvalstīs. NATO galvenie biroji atradīsies Londonā, Lielbritānijā un Halifaksā, Kanādā ar vienu reģionālo biroju Tallinā, Igaunijā.

Atbalstot NATO vīziju 2030, Alianses līderi vienojas par jaunām iniciatīvām inovāciju un jauno tehnoloģiju atbalstam.

Lai nosargātu NATO pārākumu jaunajās un transformējošajās tehnoloģijās, NATO 2030 dienaskārtības ietvaros tiks uzsāktas divas jaunas iniciatīvas -  NATO Aizsardzības inovāciju akselerators Ziemeļatlantijas reģionam (NATO DIANA) un NATO Inovāciju fonds.

NATO Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam jeb NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - DIANA) mērķis ir sekmēt divējādas pielietojamības jaunuzņēmumu attīstību NATO dalībvalstīs, veicinot sadarbību starp inovatoriem, pētniekiem un gala lietotājiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta inovatoriem, kas piedāvās risinājumus kādā no jauno un transformējošo tehnoloģiju nozarēm, tādām kā mākslīgais intelekts, lielo datu apstrāde, kvantu tehnoloģijas, autonomija, biotehnoloģijas, jaunie materiāli un kosmoss.

NATO DIANA, sākot ar 2023. gadu, inovatoriem tiks dota iespēja izmantot akselerācijas pakalpojumus, balstoties uz kādu no aktuālajiem drošības izaicinājumiem, kā arī testēt piedāvātos risinājumus kādā no testa centriem NATO dalībvalstīs. 2022.gada 7. aprīlī NATO Ārlietu ministru sanāksmē Briselē tika apstiprināta NATO DIANA harta, kas noteic, ka, sākot ar 2023. gadu, tiks veidoti divi reģionālie biroji – Kanādā un Lielbritānijā, vismaz 9 akseleratori, no kuriem viens atradīsies arī Baltijā – Igaunijā, un 63 testa centri, no kuriem 1 atradīsies arī Latvijā.

Ir plānots, ka Latvijā esošais testa centrs nodarbosies ar 5G, mākslīgā intelekta un lielo datu apstrādes tehnoloģiju testēšanu. Tas praktiski atradīsies jau izveidotajā militārajā 5G testa vidē Ādažu militārajā bāzē.

DIANA Network: Test Centres

 

NATO Inovāciju fonds

NATO Inovāciju fonds būs pasaulē pirmais starpvalstu riska kapitāla fonds, kas fokusējas uz investīcijām divējāda pielietojuma tehnoloģiju jaunuzņēmumos un kura kopējais budžets sasniegs 1 miljardu eiro.

Ir paredzēts, ka NATO Inovāciju fonds investēs līdzekļus jaunuzņēmumos, kuru darbības mērķis saskanēs ar kādu no izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem jauno un transformējošo tehnoloģiju (Emerging and disruptive technologies- Artificial intelligence; data and computing; autonomy; quantum-enabled technologies; biotechnology and human enhancements; hypersonic technologies; space; novel materiāls and manufacturing; energy and propulsion) jomā un kuros tiks saskatīta divējāda-civilā un militārā- pielietojamība.

Papildus tam fonds palīdzēs piesaistīt arī citus publiskos un privātos ieguldījumu avotus un, sadarbībā ar NATO DIANA, veicinās ieguldījumu iespējas un piekļuvi tirgum visā Aliansē, vienlaikus aizsargājot inovatīvās tehnoloģijas un jaunuzņēmumus no konkurentiem. Fonda darbība tiks uzsākta 2023.gadā.

NATO Inovāciju fonds un NATO DIANA ir revolucionāra iespēja stiprināt ne tikai NATO kopējo tehnoloģisko pārākumu, bet arī katras individuālas dalībvalsts jaunuzņēmumu attīstību kādā no jauno un transformējošo tehnoloģiju jomām.

NATO Madrides samitā Latvijas valsts prezidents Egils Levits  kopā ar 21 citu NATO Inovāciju fonda dalībvalsti (Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Spānija, Turcija, Ungārija un Vācija) parakstīja apņemšanās vēstuli par dalību fondā. Ministru kabinets atbalstīja Latvijas dalību NATO Inovāciju fondā 2022.gada 28. jūnijā.