Nesprāgušās munīcijas radītais vides piesārņojums

Ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem piesārņoto teritoriju kopējā platība Latvijā pārsniedz 100 000 ha. Augsts augsnes piesārņojuma blīvums ar nesprāgušo munīciju ir Pirmā un Otrā pasaules kara kauju vietās, jo īpaši Liepājas, Tukuma, Dobeles, Cēsu un Madonas apkaimē.

Sprādzienbīstamie priekšmeti ir palikuši arī bijušās padomju armijas poligonu un bāzu vietās. No bijušās padomju armijas izmantotajām teritorijām militāriem mērķiem tagad tiek izmantota tikai neliela daļa. Lielākā daļa ir nodota pašvaldību īpašumā, t.sk. Latvijā ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem vispiesārņotākās vietas: bijušais Zvārdes aviācijas bumbu poligons, kā arī Cekules bijusī munīcijas noliktavu teritorija.

Lai gan Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienības galvenokārt ir izvietotas bijušo padomju militāro objektu teritorijās, tās nav atbildīgas par visu padomju armijas atstāto piesārņoto Latvijas teritoriju sakopšanu. Tomēr Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas (NMN) rota katru gadu organizē mācības, kuru laikā notiek Cekules bijušo munīcijas noliktavas teritorijas attīrīšana.

Zvārde
Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona NMN rotas karavīru grupa Saldus novadā bijušajā Zvārdes poligona teritorijā neitralizēja apmēram 250 sprādzienbīstamus priekšmetus, mīnmetēja mīnas un granātas, 2013. gada 21.augusts.

2002.gadā tika izveidota Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas (NMN) skola. Sākot ar 2003.gadu NMN skola uzsāka NMN personāla apmācību saskaņā ar NATO kvalifikācijas prasībām. Skolā NMN dienesta karavīri apgūst nesprāgušās munīcijas izlūkošanu, neitralizēšanu, speciālā NMN aprīkojuma un ekipējuma pielietošanu. Tiek organizēts arī mīnu apzināšanas kurss, kurā apmāca NBS vienību karavīrus, kuri dodas starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās. 2010.gadā dažādos NMN skolas kursos tika apmācīti 72 karavīri. Civilmilitārās sadarbības ietvaros NMN skolu apmeklē arī civiliedzīvotāji. Šo vizīšu laikā tie tiek informēti par nesprāgušās munīcijas bīstamību un rīcību tās atrašanas gadījumos.

Sākot ar 2003.gadu NMN skola uzsāka NMN personāla apmācību saskaņā ar NATO kvalifikācijas prasībām. Skolā NMN dienesta karavīri apgūst nesprāgušās munīcijas izlūkošanu, neitralizēšanu, speciālā NMN aprīkojuma un ekipējuma pielietošanu. Tiek organizēts arī mīnu apzināšanas kurss, kurā apmāca NBS vienību karavīrus, kuri dodas starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās. 2010.gadā dažādos NMN skolas kursos tika apmācīti 72 karavīri. Civilmilitārās sadarbības ietvaros NMN skolu apmeklē arī civiliedzīvotāji. Šo vizīšu laikā tie tiek informēti par nesprāgušās munīcijas bīstamību un rīcību tās atrašanas gadījumos.

MUnīcija
Aptuveni 100 sprādzienbīstami priekšmeti atrasti kādā garāžā Rīgā, Firsa Sadovņikova ielas garāžā, iznīcināti Ādažu poligonā 2014. gada 28. jūlijā

NBS personāls Latvijas teritorijā esošo nesprāgušo munīciju neitralizē kopš 1993.gada. Darbība ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem ir sevišķi bīstama un tiek uzskatīta par kaujas uzdevumu. Vidēji katru gadu Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas personāls iznīcina 4000 - 5000 liela kalibra munīcijas vienību.

Apmēram 80 000 jūras munīcijas un citas nesprāgušas munīcijas atrodas Baltijas jūras Latvijas teritoriālajos ūdeņos. NBS Jūras spēku flotile gan patstāvīgi, gan Baltijas jūras spēku eskadras (BALTRON) sastāvā gada laikā atrod un iznīcina vai arī nodod iznīcināšanai aptuveni 80 nesprāgušus sprādzienbīstamus priekšmetus. Katru gadu Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas ūdeņos notiek starptautiskās mācības "Open Spirit" un "Mcoplat", kuru laikā tiek iznīcināts visvairāk nesprāgušās munīcijas vienību. Ar nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu saskaras arī Krasta apsardzes dienests, kurš saņem informāciju no zvejniekiem par tīklos atrastām jūras mīnām vai cita veida nesprāgušo munīciju.