Nesprāgušās munīcijas radītais vides piesārņojums

Latvijas teritorija no Pirmā un Otrā pasaules kara joprojām ir blīvi piesārņota ar dažādiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem (SBP) – artilērijas lādiņiem, mīnmetēja lādiņiem, rokas granātām, to skaitā arī ar munīciju, kas satur ķīmiskas vielas. Sevišķi augsts augsnes piesārņojuma blīvums ar SBP ir Pirmā un Otrā pasaules kara kauju vietās, jo īpaši Liepājas, Tukuma, Dobeles, Cēsu, Saldus, Valmieras un Madonas novados.

SBP ir palikuši arī bijušās padomju armijas poligonu un bāzu vietās. Lai gan joprojām tiek izmantota daļa no bijušās padomju armijas izmantotajām teritorijām militāriem nolūkiem, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienības nav atbildīgas par visu padomju armijas atstāto piesārņoto Latvijas teritoriju sakopšanu. Lielākā daļa teritoriju ir nodota pašvaldību īpašumā, t.sk. Latvijā ar SBP vispiesārņotākās vietas: bijušais Zvārdes aviācijas bumbu poligons, kā arī Cekules bijusī munīcijas noliktavu teritorija, kuru katru gadu mācību ietvaros attīra Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas (NMN) rota. Tomēr jāņem vērā, ka liels daudzums SBP vēl arvien piesārņo Latvijas laukus, mežus, purvus un pat apdzīvotas vietas.

Tāpēc katram Latvijas iedzīvotājam, atrodot sprādzienbīstamu vai aizdomīgu priekšmetu, būtu jāievēro pamatprasības savai un apkārtējo drošībai, kā arī par atradumu nekavējoties jāinformē Valsts policija. Atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu, ievēro trīs soļus:

1.    Neaizskarot atrastos priekšmetus, drošā attālumā atzīmē to atrašanās vietu (piesien lentīti, iezīmē ar krāsu vai tuvumā pieejamiem materiāliem);
2.    Pēc iespējas ātrāk attālinies no atrastā priekšmeta un atceries, kur tas atradās;
3.    Par atrasto priekšmetu nekavējoties ziņo Valsts policijai, zvanot uz tālruņa numuru 110 un sniedzot informāciju par atrastā priekšmeta: vizuālo raksturojumu (aptuvenais garums, diametrs, krāsojums), skaitu, precīzu atrašanās vietu – kā pēc Tava marķējuma speciālisti varēs atrast SBP.

 

Zvārde
Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona NMN rotas karavīru grupa Saldus novadā bijušajā Zvārdes poligona teritorijā neitralizēja apmēram 250 sprādzienbīstamus priekšmetus, mīnmetēja mīnas un granātas, 2013. gada 21.augusts.

2002.gadā tika izveidota Mācību vadības pavēlniecības (MVP) NMN skola.  NMN skolas uzdevumos ietilpa sagatavot NBS karavīrus sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas specialitātē atbilstoši noteiktajām NATO kvalifikācijas prasībām.  

Uz NMN skolas bāzes, pārmantojot tās tradīcijas un uzsāktos darbus, 2017.gadā dibināts MVP Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centrs (KANMC), kas, kā vienu no savas darbības jomām, turpina  SBP iznīcināšanas speciālistu sagatavošanu NBS un sadarbības partneru vajadzībām. Realizējamā apmācība iespēju robežās tiek balstīta uz NATO noteiktajām vadlīnijām par minimālajām kvalifikācijas prasībām SBP iznīcināšanas speciālistam. MVP KANMC SBP iznīcināšanas speciālisti tiek sagatavoti sekojošās  kvalifikācijās:

1.    Sprādzienbīstamo priekšmetu izlūkošanas speciālisti;
2.    Konvencionālās munīcijas iznīcināšanas speciālisti;
3.    Improvizēto spridzināšanas ierīču iznīcināšanas speciālisti.
Lai celtu un uzturētu nepieciešamajā līmenī SBP iznīcināšanas speciālistu iemaņas MVP KANMC organizē kvalifikācijas gūšanas, tās uzturēšanas un resertifikācijas kursus.

 

MUnīcija
Aptuveni 100 sprādzienbīstami priekšmeti atrasti kādā garāžā Rīgā, Firsa Sadovņikova ielas garāžā, iznīcināti Ādažu poligonā 2014. gada 28. jūlijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBS personāls Latvijas teritorijā esošos sprādzienbīstamos priekšmetus neitralizē kopš 1993.gada. Darbība ar SBP ir sevišķi bīstama un tiek uzskatīta par kaujas uzdevumu. Vidēji katru gadu Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona NMN rotas personāls iznīcina 5000 - 6000 liela kalibra (lielāki par 20 mm) munīcijas vienību.

Apmēram 80 000 jūras munīcijas un citas nesprāgušas munīcijas atrodas Baltijas jūrā, tai skaitā, Latvijas teritoriālajos ūdeņos. NBS Jūras spēki patstāvīgi, piedaloties Baltijas jūras spēku eskadras (BALTRON) un NATO 1.pastāvīgā jūras pretmīnu grupā (SNMCMG1) sastāvā, gada laikā atrod un iznīcina vai arī nodod iznīcināšanai aptuveni 80 nesprāgušus SBP.
Lietuvas vai Igaunijas ūdeņos notiek starptautiskās mācības "Open Spirit" un "Mcoplat",  “Hodops” (Historical Ordenance Disposal Operation), kuru laikā tiek iznīcināti visvairāk SBP.
Kopš 1996. gada, kad tika sākta SBP iznīcināšanas uzskaite, Jūras spēki kopā ir iznīcinājuši 955 SBP.

Mīnu kuģu eskadras Ūdenslīdēju komanda tika dibināta 1998. gadā. Pašlaik tās sastāvā dienē 20 ūdenslīdēji. Komandas uzdevumi ir nesprāgušās munīcijas neitralizēšana un iznīcināšana, mīnu meklēšanas operāciju nodrošināšana ar ūdenslīdējiem un piedalīšanās NATO starptautiskās mīnu meklēšanas operācijās un misijās. Komanda veic glābšanas un meklēšanas darbus ūdenī un zemūdens, sadarbojas ar valsts iestādēm, apseko vrakus, kā arī konstatē kuģu bojājumus. Ūdenslīdēju komanda darbojas dažādos dziļumos, līdz 80 metriem.

Ar nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu saskaras arī Krasta apsardzes dienests, kurš saņem informāciju par jūrā, vai arī piekrastē atrastiem SBP kā arī no zvejniekiem par tīklos atrastām jūras mīnām vai citiem SBP .
Atrodot sprādzienbīstamu objektu, ievēro:

1.    Neaizskarot atrastos priekšmetus, drošā attālumā atzīmē to atrašanās vietu (piesien lentīti, iezīmē ar krāsu vai tuvumā pieejamiem materiāliem);
2.    Pēc iespējas ātrāk attālinies no atrastā priekšmeta un atceries, kur tas atradās;
3.    Par atradumu jāziņo Krasta apsardzes dienestam pa tālruni 115, vai arī Valsts policijai pa tālruni 110 un sniedzot atrastā priekšmeta vizuālo raksturojumu. Jārīkojas saskaņā ar saņemtajām instrukcijām, kamēr notikuma vietā ieradīsies mūsu ūdenslīdēji, kas atrastos priekšmetus neitralizēs.

Jūras spēku Mācību centrs (JSMC) tika izveidots 1991. gadā kā militāra mācību iestāde jūras robežsargu sagatavošanai. Kopš darbības sākšanas militārajā mācību iestādē tiek veikta Nacionālo bruņoto spēku karavīru individuālā apmācība.

JSMC Jūrniecības un taktikas mācību daļā un JSMC Ūdenslīdēju mācību daļā, sadarbībā ar MVP KANMC, sagatavo labi trenētus, zinošus, motivētus, NATO standartiem un Nacionālo bruņoto spēku kvalifikācijas prasībām atbilstošus karavīrus.