Andris Sprūds - foto

Andris Sprūds

Dzimšanas datums
13.07.1971
Dzimšanas vieta
Liepāja, Latvija
Svešvalodas
Angļu, poļu, krievu.

Valsts apbalvojumi: atzinības krusts. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 

 

Izglītība

2001. – 2005.
Jagieloņu Universitātes (Krakova, Polija) doktorantūra, iegūts doktora grāds politikas zinātnē.
1994. – 1998.
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes Starptautisko attiecību maģistrantūra; iegūts politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās.
1996. – 1997.
Centrāleiropas Universitāte (Budapešta) (Central European University), Vēstures departaments; iegūts maģistra grāds Centrāleiropas vēsturē.
1989. – 1994.
Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa; iegūta vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija.
2010. - 2011.
Džona Hopkinsa Universitāte (Vašingtona, ASV) Transatlantisko attiecību centrs
2010.
Japānas Enerģētikas ekonomikas institūts (Tokija, Japāna).
2002. – 2003.
Kolumbijas Universitāte (Ņujorka, ASV), Harimana Institūts.
2001. – 2002.
Upsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju Departaments.
2001.
Norvēģijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju Centrs, Oslo (Norvēģija).
1998. – 1999.
Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu centrs.

Darba pieredze

Kopš 2022. gada
Saeimas deputāts (PROGRESĪVIE), Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs.
Kopš 1999. gada
Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes mācībspēks/profesors.
2018. – 2022.
Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes dekāns.

Kopš 2022. gada
Latvijas Ārpolitikas institūta Konsultatīvās padomes loceklis.
2004. – 2022.
Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks.
2011. – 2022.
Latvijas Ārpolitikas institūta direktors.
1997. – 1998.
ES programma Leonardo da Vinci programmas speciālists.
1995. – 1996.
Naturalizācijas pārvaldes vecākais eksperts.
1995. – 1995.
Latvijas Valsts arhīva vecākais inspektors.
1993. – 1995.
Āgenskalna ģimnāzijas vēstures un sabiedrības zinātņu skolotājs.