NATO loma terorisma apkarošanā

Terorisms rada tiešus draudus NATO valstu pilsoņu drošībai, starptautiskajai stabilitātei un labklājībai. Tas ir pastāvīgs globāls apdraudējums, kas nepazīst robežas, valstisko piederību vai reliģiju, un tas ir izaicinājums, kas starptautiskajai sabiedrībai ir jārisina kopā. NATO darbs pretterorisma jomā ir vērsts uz izpratnes uzlabošanu par draudiem, spēju attīstību, lai sagatavotos un reaģētu, kā arī stiprinātu sadarbību ar partnervalstīm un citiem starptautiskajiem aktoriem.

NATO lomu starptautiskās sabiedrības cīņā pret terorismu nosaka visaptverošais rīcības plāns. NATO galvenajā mītnē ir izveidota Terorisma izlūkošanas vienība. Tāpat NATO konsultē un palīdz Irākas drošības spēkiem un institūcijām caur NATO misiju Irākā, kā arī ir daļa no Globālās koalīcijas Islāma valsts sakāvē.

NATO darbs terorisma apkarošanas jomā notiek arī attīstot tehnoloģijas un pilnveidojot NATO spējas šajā jomā ar mērķi aizsargāt militārās vienības, civilos iedzīvotājus un infrastruktūru no teroristu uzbrukumiem.

Alianses stratēģiskā koncepcija atzīst terorismu visās tā formās un izpausmēs par vistiešāko asimetrisko draudu NATO pilsoņu drošībai, starptautiskajam mieram un labklājībai.