NATO aktivitātes

1. Lēmumi un konsultācijas

Ik dienas dalībvalstis konsultējas un pieņem lēmumus drošības jautājumos visos līmeņos un dažādās jomās.

“NATO lēmums” ir visu 31 dalībvalsts kolektīvās gribas izpausme, jo visi lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz vienprātības principu.

Simtiem amatpersonu, kā arī civilie un militārie eksperti katru dienu ierodas NATO galvenajā mītnē, lai apmainītos ar informāciju, idejām un, ja nepieciešams, palīdzētu sagatavot lēmumus sadarbībā ar valstu delegācijām un NATO galvenās mītnes darbiniekiem.

2. Operācijas un misijas

NATO aktīvi piedalās plaša spektra krīzes vadības operācijās un misijās, tostarp civilo ārkārtas situāciju misijās.

3. Partnerība

Apmēram 40 valstis, kas nav dalībvalstis, sadarbojas ar NATO dažādos politiskos un ar drošību saistītos jautājumos. Šīs valstis veido dialogu un uztur praktisku sadarbību ar aliansi un daudzas no tām piedalās NATO vadītajās operācijās un misijās. NATO sadarbojas arī ar plašu starptautisko organizāciju tīklu.

Partnervalstīm nav tādu pašu lēmumu pieņemšanas pilnvaru kā dalībvalstīm.

4. Reaģēšana uz draudiem

NATO vienmēr ir ieviesusi jauninājumus un pielāgojusies, lai nodrošinātu, ka tās politikas, spējas un struktūras atbilst esošajiem un nākotnes draudiem, tostarp dalībvalstu kolektīvās aizsardzības vajadzībām