NATO darbības pamatprincipi

NATO ir politiska un militāra alianse, kuras mērķis ir nodrošināt tās dalībvalstu brīvību un drošību ar politiskiem un militāriem līdzekļiem. NATO veicina demokrātiskās vērtības un sniedz tās dalībvalstīm iespēju konsultēties un ilgtermiņā novērstu konfliktus. Ja diplomātiskie mēģinājumi ir nesekmīgi, NATO ir militāras pilnvaras uzsākt krīzes vadības operācija, pamatojoties uz NATO dibināšanas līguma kolektīvās aizsardzības klauzulu — Vašingtonas līguma 5. pantu — vai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas mandātu, vienatnē vai sadarbībā ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

Kolektīvās aizsardzības princips. NATO ir apņēmusies ievērot principu, ka uzbrukums vienai vai vairākām tās dalībvalstīm ir uzskatāms par uzbrukumu visām dalībvalstīm. Šis ir kolektīvās aizsardzības princips, kas ir nostiprināts Vašingtonas līguma 5. pantā.

Līdz šim 5. pants ir ticis iedarbināts vienu reizi — 2001. gadā, atbildot uz 11. septembra teroristu uzbrukumiem Amerikas Savienotajām Valstīm.

Transatlantiskā saikne. NATO aliansi veido Eiropas un Ziemeļamerikas valstis. Tā nodrošina unikālu saikni starp šiem diviem kontinentiem, sniedzot tiem iespēju konsultēties un sadarboties aizsardzības un drošības jomā, kā arī kopīgi veikt daudznāciju krīzes vadības operācijas.

2022. gada Stratēģiskā koncepcija. Stratēģiskā koncepcija nosaka alianses pamatuzdevumus un principus, tās vērtības, mainīgo drošības vidi un alianses stratēģiskos mērķus nākamajai desmitgadei.