Uzticami sertifikācijas pakalpojumi

Digitālās drošības uzraudzības komiteja uzrauga un apstiprina uzticamus sertifikācijas pakalpojumu sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus, kā arī veido, uztur un publicē uzticamības sarakstus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (eIDAS regula) un Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Sertifikācijas jeb uzticamības pakalpojumi ir elektroniski pakalpojumi, kas saskaņā ar eIDAS regulu ietver:

  • Elektronisko parakstu, elektronisko zīmogu vai elektronisko laika zīmogu, elektroniski reģistrētu piegādes pakalpojumu un ar minētajiem pakalpojumiem saistītu sertifikātu radīšanu, verifikāciju un validāciju;
  • Tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikātu radīšanu, verifikāciju un validāciju;
  • Ar minētajiem pakalpojumiem saistītu elektronisko parakstu, zīmogu vai sertifikātu saglabāšanu.

Digitālās drošības uzraudzības komitejas, atbilstoši eIDAS regulas prasībām, ir kvalificējusi VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un tā sniegtos uzticamības pakalpojumus – elektroniskais paraksts, elektroniskais zīmogs un laika zīmogs (skatīt Kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju un to sniegto kvalificētu uzticamības pakalpojumu saraksts).

Pilns kvalificētu uzticamības sniedzēju un to sniegto pakalpojumu saraksts, kuri kvalificēti atbilstoši eIDAS regulas prasībām, pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Saistītie dokumenti