Sadarbība ar militāri patriotiskajām un nevalstiskajām organizācijām

Aizsardzības ministrijas (AM) sadarbības partneri nevalstiskajā sektorā ir organizācijas, kuru darbības jomas ir sabiedrības informēšana un diskusijas veicināšana par Latvijas drošības un aizsardzības politikas jautājumiem, Latvijas dalību NATO, dažādiem starptautisko attiecību un starptautiskās drošības jautājumiem. NVO veic aizsardzības nozarei aktuālu jautājumu pētniecību, iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par valsts militārās vēstures jautājumiem, kā arī popularizē Nacionālos bruņotos spēkus.

Aktīvākie AM sadarbības partneri Latvijā šobrīd ir: Latviešu virsnieku apvienība, Latvijas Nacionālo Karavīru biedrība, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, Latviešu strēlnieku apvienība, Brāļu kapu komiteja, Latvijas Transatlantiskā organizācija, Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, kā arī Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Mednieku savienība.

AM atbalstītās militāri patriotiskās organizācijas - Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, Latviešu virsnieku apvienība, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība un Latviešu strēlnieku apvienība apvieno dažādu paaudžu karavīrus un piedalās karā kritušo karavīru apbedījumu vietu apsekošanā, organizē jaunatnes patriotiskās audzināšanas pasākumus, piedalās sabiedriskos un vēsturiski nozīmīgos pasākumos, kas veltīti Ziemassvētku kaujām, Kalpaka dienām, Cēsu kaujām, Lāčplēša dienai, kā arī 2. pasaules kara kaujām Vidzemē un Kurzemē, Janvāra barikāžu dienām u.c. Ar Brāļu kapu komiteju noslēgts Deleģēšanas līgums, lai apzinātu un sakoptu pasaules karos kritušo latviešu karavīru atdusas vietas Krievijas Federācijā.

AM sadarbojas ar biedrību “Latvijas Transatlantiskā organizācija” (LATO), lai aktualizētu starptautiskās drošības jautājumus un Latvijas dalības NATO nozīmi. AM ir viena no LATO ikgadēji rīkotā starptautiskā foruma “Rīgas konference” atbalstītājiem. “Rīgas konference” ir viens no Baltijas jūras reģiona nozīmīgākajiem drošības un ārpolitikas forumiem, kas ik gadu pulcē augsta līmeņa ārvalstu drošības un ārpolitikas ekspertus, diplomātus, politiķus, akadēmiķus, uzņēmējus un mediju pārstāvjus.

AM ir izveidojusi sekmīgu un noturīgu sadarbību ar Latvijas Pilsonisko aliansi, kas ir sekmējusi nevalstiskā sektora izpratni par tā lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā un ļāvusi pārbaudīt un pilnveidot tā spējas un resursus potenciālās krīzes situācijās, piedaloties dažādos AM rīkotos semināros, apspriedēs un mācībās.

Biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” dibināta 2007. gada 10. septembrī. Tās mērķis ir apvienot Nacionālās bruņoto spēku ģenerāļu (admirāļu) un rezerves ģenerāļu (admirāļu) pakāpē esošos virsniekus kopējai sadarbībai, lai popularizētu Nacionālo bruņoto spēku darbību, veicinātu un atbalstītu aktuālu Nacionālo bruņoto spēku attīstības jautājumu risināšanu

2015. gada 21. jūlijā izveidots nodibinājums Valsts aizsardzības un patriotisma fonds „Namejs”, kura mērķis ir veicināt patriotismu Latvijas sabiedrībā, uzturēt starptautiskajās operācijās bojā gājušo karavīru piemiņu un atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku attīstību un to uzdevumu izpildi valsts aizsardzībā.

Nodibinājuma „Namejs” darbība ir vērsta iniciatīvas rosināšanai un sabiedrības iesaistīšanai pilsoniskās un militāri patriotiskās audzināšanas pasākumos. Fonda darbība notiek saskaņā ar aizsardzības ministra izvirzītajiem uzstādījumiem valsts aizsardzības nozarē un saskaņā ar NBS komandiera norādēm. Fonda “Namejs” uzmanības lokā ir jauniešu militāri patriotiskās un ētiskās audzināšanas uzdevumi, kā arī karavīru piemiņas saglabāšanai veltītu projektu īstenošana.

Valsts aizsardzības un patriotisma fonda „Namejs” valdes priekšsēdētājs ir bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube.

Starptautisku projektu īstenošanā AM ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar ASV Vācijas Maršala fondu (The German Marshall Fund of the United States), kas ir viens no ietekmīgākajiem fondiem ASV. Fonds darbojas starptautiski, veicinot ASV un Eiropas sadarbību kopīgu globālo un transatlantisko jautājumu risināšanā. Fonds piešķir stipendijas un regulāri organizē starptautiskas diskusijas par aktuāliem politiskajiem jautājumiem Eiropā un ASV, kā arī veic pētniecisku darbu. Fonda centrs ir Vašingtonā un tam ir septiņas filiāles – Berlīnē, Parīzē, Briselē, Belgradā, Bukarestē, Varšavā un Ankārā, kā arī trīs mazākas pārstāvniecības - Bratislavā, Turīnā un Stokholmā. Sadarbība ar ASV Vācijas Maršala fondu palīdz nodrošināt Latvijas dalību augsta līmeņa diskusijās par Transatlantiskās sadarbības veicināšanu un starptautiskās politikas problēmjautājumiem, kā arī sniedz iespēju Latvijas NVO īstenot starptautiskus projektus un gūt jaunu pieredzi. Aizsardzības ministrija sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu uzsāka 2006. gadā, lai veicinātu Latvijas dalību starptautiskās diskusijās un politikas veidošanā par aktuāliem aizsardzības un drošības politikas jautājumiem. AM atbalsta ASV Vācijas Maršala fonda organizēto ikgadējo Briseles forumu, kas ik gadu pulcē ietekmīgākos politiķus, uzņēmējus, akadēmiķus, žurnālistus un citu nozaru ekspertus, lai apspriestu aktuālākās problēmas, ar kurām sastopas Eiropa un ASV.

AM sadarbības partneri – nevalstiskās organizācijas

Biedrība „Brāļu kapu komiteja”
www.bkkomiteja.lv - šeit pieejama informācija arī par valsts pārvaldes uzdevuma - Vienošanās par apbedījumiem uzdevumu tehniskās izpildes deleģēšana biedrībai "Brāļu kapu komiteja" - izpildi, kā arī citu informāciju par deleģēto uzdevumu

 

Valdes priekšsēdētāja p.i.
Arnis Āboltiņš
 

67611640
Krustabaznīcas iela 9,
Rīga, LV-1006
bkkomiteja@apollo.lv

Biedrības „Brāļu kapu komiteja”  e-adrese adrese

Biedrība „Latvijas Nacionālo partizānu apvienība”

 

Valdes priekšsēdētāja
Biruta Rodoviča

26525059
Puškina iela 14,
Rīga, LV-1050
lnpa@inbox.lv

Biedrība „Latvijas Nacionālo karavīru biedrība”

 

Valdes priekšsēdētājs
Emīls Gailis

26417791
Puškina iela 14,
Rīga, LV-1050
kbkf@inbox.lv

Biedrība „Latviešu virsnieku apvienība”
www.virsnieki.lv 
(sabiedriskā labuma organizācija)

Valdes priekšsēdētājs
Gunārs Rusiņš

 

29465476
Audēju iela 16-5,
Rīga, LV-1050
valde@virsnieki.lv

Biedrība „Latviešu strēlnieku apvienība”

 

Valdes priekšsēdētājs
Jānis Aivars Baškers

 

28372507
Bruņinieku iela 29/31,
Rīga, LV-1001
janis.baskers41@gmail.com

 

 

Latvijas Transatlantiskā organizācija
(sabiedriskā labuma organizācija)
http://lato.lv/

Ģenerālsekretāre
Sigita Struberga

 

673322883
Alberta iela 13,
Rīga, LV-1010
lato@lato.lv

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
 

Valdes priekšsēdētāja
Elīna Egle

67619226,
info@federacija.lv

The German Marshall Fund of the United States (ASV Vācijas Maršala fonds) 

http://www.gmfus.org/
 

Prezidente
Heather A.Conley

 

+1 202 265 1662
info@gmfus.org
1744 R Street NW,
Washington, DC 20009,
United States

Macdonald-Laurier Institute (Makdonalda-Lauriera Institūts)

https://macdonaldlaurier.ca/

Valdes priekšsēdētājs
Vaughn MacLellan

323 Chapel Street, Suite #300
Ottawa, Ontario
K1N 7Z2 Canadatel.
Tel. no.: 613.482.8327
info@macdonaldlaurier.ca

 

Valsts aizsardzības un patriotisma fonds "Namejs" Valdes priekšsēdētājs ģenerālleitnants (atv.) Raimonds Graube

28686120
raimonds.graube@gmail.com

Biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” Valdes priekšsēdētājs (atv.) viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots

29432239
zeibots@riga-shipyard.com

Latvijas Pilsoniskā alianse Direktore
Kristīne Zonberga
Alberta iela 13, 6.stāvs, Rīga, LV - 1010
Tālrunis: +371 24245580
E-pasts: alianse@nvo.lv; kristine@nvo.lv
Latvijas Mednieku savienība Valdes priekšsēdētājs
Jānis Baumanis
 "Āvaidi", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV4152
+371 291 346 57
info@lms.org.lv
Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS  Izpilddirektore
Ieva Morica 
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, dots@fondsdots.lv
+371 67039241
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija Prezidente
Signe Bāliņa
67311821,
office@likta.lv
Biedrība Zemnieku Saeima

Valdes priekšsēdētājs
Juris Lazdiņš

Valdes loceklis
Mārtiņš Trons

 

Republikas laukums 2-308, Rīga, LV – 1010, +371 67027044, birojs@zemniekusaeima.lv
 

Latviešu karavīru piemiņas biedrība "Lestene"

Valdes priekšsēdētājs
Aivars Sinka

27837588
aivarssinka@gmail.com