Baltijas Aizsardzības koledža

Baltijas Aizsardzības koledža (Baltic Defence College, BALTDEFCOL) dibināta 1999.gada 25.februārī Tartu, Igaunijā, ar mērķi nodrošināt kopīgu virsnieku un aizsardzības nozarē strādājošo ierēdņu apmācību pēc vienotiem standartiem. Koledžas mācību plāns ir saskaņots ar NATO mācību metodiku un procedūrām, tādējādi veicinot Baltijas valstu bruņoto spēku pilnvērtīgāku sadarbību ar sabiedrotajiem. BALTDEFCOL augsto kvalitāti nodrošina militārie un aizsardzības speciālisti no Baltijas un citām NATO un ES valstīm. Liela uzmanība tiek pievērsta arī daudznacionālas mācību vides nodrošināšanai, t.sk. uzaicinot studentus no NATO un ES, kā arī NATO partnervalstīm. Mācības norit angļu valodā.

Koledžā ir iespējams apgūt trīs kursus:

Augstākās komandvadības kurss ilgst 5 mēnešus un tiek organizēts katru gadu. Kursā galvenais uzsvars tiek likts uz virsnieku operacionālā līmeņa apmācību un izpratni par reģiona un globālajiem ģeopolitiskajiem procesiem. Tā mērķis ir sagatavot augstākā līmeņa civilos un militāros vadītājus darbam civilās un militārās struktūrās saistībā ar bruņoto spēku reformu procesiem.

Apvienotās vadības un štāba virsnieku kurss ilgst 11 mēnešus un tiek organizēts katru gadu. Galvenais uzsvars tiek likts uz virsnieku operacionālā līmeņa apmācību.

Civildienesta ierēdņu kurss paredzēts atjaunotā formā uzsākt 2016. gada rudenī un tas ilgs 12 nedēļas un tiks organizēts katru gadu. Kurss paredzēts valsts aizsardzības jomā strādājošo ierēdņu apmācībai apvienoto operāciju, drošības un aizsardzības plānošanas un vadīšanas jomās.

 

Periodiski notiek darbs pie kursu aktualizēšanas un uzlabošanas, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm un izmaiņām globālajā drošības vidē. Koledža regulāri rīko miltārpolitiskas ievirzes starptautiskas konferences, seminārus, kuros tiek diskutētas reģiona aktualitātes.

BALTDEFCOL komandiera maiņa notiek reizi trīs gados, un to rotējošā kārtībā ieņem kāds no Baltijas valstu nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Šobrīd BALTDEFCOL komandants ir Latvijas ģenerālmajors Andis Dilāns.

Šobrīd notiek darbs pie koledžas nākotnes jeb ilgtermiņa mērķu definēšanas (BALTDEFCOL Attīstības plāns 2017.-2015.gadam), Koledžas galvenais fokuss nākotnē būtu turpināt sabiedroto un NATO partnervalstu (Latvijas gadījumā prioritāte ir ES Austrumu partnerības valstis, īpaši Gruzija, Moldova, Ukraina) studentu piesaistīšanu koledžai, piedāvājot reģionam specifiskas studijas (specializācija Krievijas jautājumos), tajā pašā laikā nodrošinot BV vajadzību realizēšanu, tostarp deleģētā personāla prasmju un spēju attīstīšanu un Baltijas ierobežoto resursu un ģeopolitiskā novietojuma specifikas atspoguļošanu pasniegtajos mācību priekšmetos.