Baltijas valstu Apvienotais štāba elements

2015. gada 18. februārī tika parakstīts Saprašanās memorands par Baltijas valstu (BV) Apvienotā štāba elementa (AŠE) izveidi. AŠE ir militārās sadarbības struktūra, kurā notiek darbs pie BV operacionālā līmeņa aizsardzības plānošanas koordinācijas un citiem BV Bruņoto spēku komandieru dotajiem uzdevumiem. AŠE sastāvs ir mainīgs, atkarībā no uzdevumu specifikas, un tas sanāk kopā pēc nepieciešamības. Ņemot vērā militārpolitiskās situācijas dinamiku, AŠE darba apjoms pakāpeniski pieaug un padziļinās, un tiek sinhronizēts ar NATO Force Integration Unit (NFIU) darbu.