Baltijas vienotās gaisa telpas novērošanas sistēma

Gaisa telpas novērošanas sistēma - BALTNET

Šobrīd BALTNET funkcijas ir Baltijas valstu gaisa telpas novērošanas un patrulēšanas nodrošināšana, drošas informācijas pārraides nodrošināšana no nacionālajiem centriem uz Apvienoto kontroles un ziņošanas centru "Karmelava", gaisa operāciju vadīšana un kontrole, iznīcinātāju vadības organizēšana, kā arī personāla apmācības nodrošināšana.

Sekmīgam centra darbam katra Baltijas valsts deleģē uz Apvienoto kontroles un ziņošanas centru "Karmelava" savu personālu. BALTNET komandiera maiņa notiek reizi trijos gados, un to rotējošā kārtībā ieņem kāds no Baltijas valstu nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku pārstāvjiem. Kopš 2013. gada vasaras pozīciju ieņem Lietuvas pārstāvis. Kopš 2016. gada vidus šo amatu ieņems Latvijas pārstāvis.

Atbalsts NATO Baltijas valstu Gaisa patrulēšanas misijai (Baltic Air policing Host Nation Support - BAP HNS)

Baltijas valstis kopīgi finansē misijas izmaksas un nodrošina uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto vienībām, kas veic gaisa patrulēšanu virs Baltijas valstīm.

Kopš 2014. gada NATO Baltijas valstu Gaisa patrulēšanas misija tiek veikta ne tikai no Zokņu (pie Šauļiem) aviācijas bāzes Lietuvā, bet arī no Āmari bāzes Igaunijā, ņemot vērā ka militārpolitiskās situācijas dēļ gaisa patrulēšanas misija tika palielināta paplašināta ar vēl papildus rotācijām (Enhanced NATO Air Policing missio in Baltic states).

Ņemot to vērā, Baltijas valstis ir vienojušās par papildus finansējuma piešķiršanu misijas atbalstam un uzņemošās valsts atbalsta pasākumu nodrošināšanai, kopīgi palielinot maksājumu no 5 miljoniem eiro uz 10 (LVA daļa - 3,4 miljoni gadā).

Šobrīd aktuāls jautājums ir kopīgas BV pretgaisa aizsardzības sistēmas izveide.